Czym się ogrzewają Polacy. CEEB przeciw smogowi

02-06-2022

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zegar odmierza czas do 1 lipca. Do tego dnia musimy złożyć deklarację dotyczącą tego, czym ogrzewamy domy.

Przestarzałe „kopciuchy” są jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Walkę z niską emisją wspomaga rozwój ciepłownictwa systemowego, które staje się coraz bardziej zielone.

Ciepło systemowe, kominek, koza, piec kaflowy, kuchnia węglowa, piec węglowy i gazowy, pompa ciepła, kolektor słoneczny… Wszystkie źródła ciepła mają trafić do rejestru CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Baza ma wspierać wymianę „kopciuchów”, a tym samym walkę z niską emisją i ze smogiem.

Kto składa deklarację do CEEB

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, czyli mieszkania, domu, także domku letniskowego, budynku lub lokalu użytkowego musi zgłosić posiadane źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW.  

Termin 30 czerwca 2022 roku dotyczy domów i lokali już istniejących. Właściciele nowo powstałych budynków muszą złożyć deklarację w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Jeśli budynek ma więcej niż jednego właściciela, deklarację może złożyć jeden z nich.

Kary dla spóźnialskich

Ze złożeniem deklaracji do CEEB lepiej nie czekać na ostatni moment. Za brak deklaracji grozi grzywna do 500 złotych, a jeśli sprawa trafi do sądu – nawet do 5 tys. zł!

Nie przewidziano natomiast kar za podanie w deklaracji błędnych informacji, można je poprawić samodzielnie lub zrobią to urzędnicy.

W przypadku budynków wielorodzinnych wspólne źródła ciepła w budynku, np. sieć ciepłowniczą, zgłasza zarządca, a indywidualne źródła ciepła, np. kominek – właściciel mieszkania. 

Deklaracje składają również właściciele domków letniskowych – jeśli zainstalowane są w nich źródła ciepła, np. kominki. 

Jak się wpisać do bazy CEEB

Deklarację można składać online na stronie ceeb.gov.pl – trzeba mieć profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną, albo w formie papierowej do urzędu gminy – osobiście lub listem poleconym. Formularz „A” jest przeznaczony dla budynków zamieszkałych, formularz „B” dla niemieszkalnych, np. domki na działce. Urzędnicy na wprowadzenie danych do systemu mają 6 miesięcy (dla budynków już istniejących) lub 30 dni (dla nowo powstałych budynków). 

Co się podaje do CEEB

W deklaracjach, poza danymi kontaktowymi i adresem nieruchomości, znajdują się informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub spalania paliw, ich przeznaczeniu i wykorzystywanych paliwach. 

Jak skorygować błędy w deklaracji

Pomyłki można poprawić osobiście lub zrobią to urzędnicy.
Pod koniec maja br. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), który prowadzi rejestr CEEB, wprowadził nowe funkcjonalności w systemie, m.in. możliwość korygowania pomyłek właśnie czy sprawniejsze wyszukiwanie w zakładce „Budynki i deklaracje”. Ma się też pojawić e-usługa „Sprawdź swoją deklarację”, która pozwoli szybko wyszukiwać deklaracje zapisane w systemie.

Czym się ogrzewają Polacy

Według GUNB do 25 maja br. do bazy CEEB zgłoszono dopiero nieco więcej niż połowę wszystkich źródeł ciepła w Polsce, czyli 3,7 mln urządzeń. Najwięcej jest kotłów na paliwo stałe, w tym zatruwających środowisko „kopciuchów”, oraz pieców gazowych.

Informacje od właścicieli i zarządców na temat ogrzewania domów mają pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków

Najwięcej deklaracji złożyli mieszkańcy gmin: Zawidów na Dolnym Śląsku (90 proc.), Siennica Różana na Lubelszczyźnie (79 proc.), Skomlin w Łódzkiem (74 proc.), najmniej z kolei deklaracji wpłynęło w gminach: Prochowice w województwie dolnośląskim (3 proc.), Mikołajki w województwie warmińsko-mazurskim (6 proc.) oraz Rzezawa w województwie małopolskim (10 proc.).

Potrzebna (nowa) strategia dla branży ciepłowniczej

10-05-2022

Mamy teraz szczególną i niebezpieczną sytuację w ciepłownictwie. Sektor powinien szybko się transformować, a musi myśleć o tym, jak przetrwać kryzys.

Wojna na Ukrainie i kryzys paliwowy spowodowały bardzo szczególną i niebezpieczną sytuację w ciepłownictwie. Sektor powinien szybko się transformować, a musi teraz myśleć o tym, jak przetrwać kryzys.

Czytaj dalej