Czyste ciepło. Kompendium dobrych praktyk

05-12-2023

Przez ostatnie 15 lat emisja dwutlenku węgla związana z produkcją ciepła systemowego została zredukowana o ponad 20 proc., a szkodliwych pyłów o ponad 85 proc. By dostarczane ciepło mogło być czyste, dostawcy podejmują na lokalnych rynkach wiele działań. Obecny stan sektora oraz inicjatywy realizowane przez ciepłowników przedstawia najnowszy raport przygotowany przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Wszyscy chcemy, by energia, z której korzystamy, była coraz bardziej zielona. Jednym z najlepszych sposobów na poprawę jakości powietrza w naszych miastach pozostaje podłączanie indywidualnych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Ciepłownictwo systemowe jest bowiem w niewielkim stopniu zagrożone niską emisją. Co więcej, w ciągu ostatnich dwudziestu lat sektor znacznie ograniczył emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

W 2018 roku Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie przeprowadziła badanie zrealizowane za pośrednictwem Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków w ponad 50 podmiotach ciepłowniczych. Porównano ilość zanieczyszczeń trafiających do powietrza na małych wysokościach wyprodukowaną w lokalnym piecu węglowym oraz tę samą ilość ciepła, wyprodukowaną w wyspecjalizowanym zakładzie ciepłowniczym

We wrześniu br. GUS podał, że ciepło systemowe ogrzewa 52,2 proc. wszystkich mieszkań w Polsce, przede wszystkim w dużych miastach, gdzie stanowi dominujący nośnik grzewczy (74,3 proc.). Ponadto 41,1 proc. gospodarstw domowych, tj. 78,2 proc. konsumentów ciepła systemowego, pobiera wodę ogrzewaną z sieci. 

Do 2040 roku potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Ciepłownictwo jest jednak obarczone ryzykiem nieprzewidywalnych wahań cen paliw. Jak przestrzega Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, aktualna stabilizacja na rynku jest pozorna i nie jest z pewnością trwała. Jedyna szansa na tańsze ciepło w dłuższej perspektywie to wdrożenie działań, których efektem będzie gruntowna transformacja polskiego ciepłownictwa. Za priorytety dla branży prezes Szymczak uznaje: dekarbonizację ciepłownictwa oraz poprawę jego rentowności, bez której niemożliwy będzie szybki proces transformacji. A to wymaga zdecydowanego wzrostu nakładów inwestycyjnych. Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, podkreśla zaś, że niezależność energetyczną kraju zapewni efektywność energetyczna i zwrot ku zielonej energetyce. 

Mimo trudnej sytuacji sektora – od 2019 roku rentowność brutto ogółem jest ujemna – wiele przedsiębiorstw realizuje inwestycje, których celem jest podniesienie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego i zmniejszenie szkodliwości środowiskowej prowadzonej działalności. Skalę tych przedsięwzięć przedstawia raport „Czyste Ciepło”.

Jedyna szansa na tańsze ciepło w dłuższej perspektywie to wdrożenie działań, których efektem będzie gruntowna transformacja polskiego ciepłownictwa
Na drodze do czystego ciepła

Przygotowany przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) raport „Czyste Ciepło” to zestawienie aktywności wybranych przedsiębiorstw ciepłowniczych w zakresie transformacji ciepłownictwa systemowego przez ostatnie pięć lat. Obejmują one m.in. działania dla redukcji emisji i poprawy efektywności energetycznej, np. modernizację sieci, likwidację węzłów grupowych, digitalizację i automatyzację procesów, rozwój zdalnego nadzoru, włączanie do systemu instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła, oraz inwestycje, których efektem będzie wykorzystania OZE i nowych technologii.  

Raport zawiera także wizytówki firm ciepłowniczych, które mogą się pochwalić certyfikatami wydanymi przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków, wykazując redukcję niskiej emisji w mieście, dzięki dostawom ciepła systemowego. 

Wykorzystanie nowych technologii do realizacji innowacyjnych inwestycji w kierunku konkurencyjności i niskoemisyjności (a docelowo zeroemisyjności) ciepła sprzyja rozwojowi zielonego ciepłownictwa systemowego

Raport podnosi kwestie koniecznych zmian technologicznych i legislacyjnych w procesie transformacji, wskazuje na starania branży w kierunku ograniczenia wysokiej emisji i prezentuje działania edukacyjne skierowane do odbiorców ciepła, takie jak „Lekcje Ciepła” w szkołach podstawowych czy kampania „20 stopni”.

Jak bowiem wielokrotnie podkreślają eksperci IGCP, tylko współpraca firm ciepłowniczych, użytkowników ciepła oraz stworzenie sprzyjających warunków legislacyjnych mogą usprawnić proces transformacji.

Pobierz raport „Czyste Ciepło”

Raport „Czyste Ciepło” został przedstawiony 24 listopada br. podczas konferencji prasowej. Prezentacja raportu stała się okazją do omówienia najważniejszych kroków legislacyjnych, które – zdaniem branży, powinny wejść w życie, by ustrzec konsumentów przed drastycznymi zmianami cen ciepła.
Raport jest dostępny na stronie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Informacje i dane zawarte w raporcie będą również prezentowane przez lokalnych dostawców ciepła podczas kampanii promocyjnej ciepła systemowego.

20 stopni dla zdrowia, klimatu i niższych rachunków za ciepło

03-11-2023

Kolejny już rok w kampanii edukacyjnej Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zachęca Polaków do niemarnowania ciepła i oszczędzania zasobów.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w kolejnej edycji akcji edukacyjnej „20 stopni” zachęca Polaków do niemarnowania ciepła i oszczędzania zasobów. Racjonalne korzystanie z ogrzewania jest obecnie nie tylko stylem życia i mądrym wyborem dla naszego zdrowia i przyszłości naszej planety, ale także koniecznością ekonomiczną.

Czytaj dalej