W Żarach została  uruchomiona i przekazana do eksploatacji kotłownia gazowa o mocy 5,5 MW. Kotłownię wykonała ECO Serwis – spółka z GK ECO specjalizująca się w realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.

– Obiekt kotłowni wraz z nowoczesnym kotłem kondensacyjnym firmy Loss-Bosch został zlokalizowany w pobliżu istniejącej kotłowni węglowej przy ulicy Fabrycznej. Jest technologicznie połączony zarówno z nowym układem kogeneracyjnym, jak i z istniejącymi kotłami węglowymi. Inwestycja pozwoli na stopniowe ograniczanie produkcji ciepła z węgla dla systemu ciepłowniczego miasta Żary, na rzecz zdecydowanie mniej emisyjnego paliwa gazowego – podkreśla Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych.

– Nowe źródło pozwoli na płynne dostosowanie pracy jednostek wytwórczych do sytuacji ekonomicznej na rynku paliw, poprawi elastyczność wytwarzania ciepła oraz ułatwi współpracę nowego układu kogeneracyjnego z miejskim systemem ciepłowniczym – wyjaśnia Paweł Krawczyk, członek zarządu ECO ds. ekonomicznych.

Inwestycja w Żarach jest pierwszą zrealizowana w ramach programu zwiększenia wykorzystania paliwa gazowego w systemach ciepłowniczych GK ECO. Drugie źródło ciepła doposażone w nowy kocioł – gazowy kocioł kondensacyjny Loss-Bosch o mocy 2,7 MW – to ciepłownia systemowa w Kętach. Kolejne projekty gazowe obejmą źródła w Kluczborku, Opolu i Jelczu Laskowicach.  

– Budowa jest realizowana siłami własnymi Oddziału Śląskiego ECO przy udziale podwykonawców zewnętrznych dla robót kubaturowych i specjalistycznych – mówi Mirosław Romanowicz. – Dodatkowo w ciepłowni w Kętach trwają prace nad ponownym uruchomieniem zainstalowanego tam kotła gazowego Babcock. Cały projekt ma za zadanie dostosowanie mocy źródła do rzeczywistych potrzeb odbiorców, znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, poprawę sprawności wytwarzania oraz zastąpienie nowymi jednostkami mocno wysłużonego kotła WR-25.

– Nadrzędnym celem wszystkich zamierzeń inwestycyjnych GK ECO jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie elastyczności wytwórczej poprzez dywersyfikację paliwową – dodaje Paweł Krawczyk. – Dzięki realizowanym obecnie projektom w kolejnych latach możliwa będzie dalsza konwersja źródeł ciepła GK ECO poprzez zabudowę układów kogeneracyjnych.