Albumy zostały przekazane przez wiceprezes zarządu MPEC Tarnów, Beatę Jagodę, zastępczyni prezydenta Tarnowa ds. edukacji i sportu Bogumile Porębskiej, dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) Ewie Stańczyk i dyrektorce Wydziału Edukacji UMT Anecie Abram. Spotkanie odbyło się w Czytelni Czasopism Bieżących MBP.

– Uważam, że „Wielka Księga Ciepła” znajdzie miejsce w każdej bibliotece, nie tylko w szkole podstawowej, ponieważ są tutaj dane, o których myślę, że wielu dorosłych nie wie, nie słyszało, albo jeszcze się nie dowiedziało. Jest to znakomita rzecz pokazująca, jak nasza Ziemia działa i dobrze by było, żebyśmy o nią wszyscy zadbali, my dorośli i nasze dzieci – mówi Bogumiła Porębska, zastępca prezydenta Miasta Tarnowa ds. Edukacji i Sportu. 

– Forma i sposób prezentacji wcale niełatwego tematu jest bardzo atrakcyjna zarówno dla dzieci, jak również dla dorosłych. Książki będą dostępne w naszym dziale dla dzieci i młodzieży, ale też we wszystkich filiach na terenie miasta – zaznacza Ewa Stańczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. 

W obecnym roku szkolnym trafił on do uczniów kilku tarnowskich szkół, laureatów ogólnopolskiego konkursu wiedzy o cieple i energii „Skąd się bierze ciepło”.

– Stąd wiemy, że książka jest fajna, dobrze się ją czyta. Książka jest bardzo często pożyczana do domu, więc tym bardziej, jak trafi do wszystkich bibliotek i do przedszkoli, to będzie to strzał w dziesiątkę – zaznacza Aneta Abram, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., zgodnie z przyjętą strategią zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, realizuje projekty inwestycyjne oraz rozwojowe, mające na celu podnoszenie standardów efektywności energetycznej miejskiego systemu ciepłowniczego, ograniczenie zużycia paliw kopalnych i ochronę środowiska.

Spółka podejmuje również działania edukacyjne w zakresie poszanowania energii i klimatu oraz kształtowania świadomości ekologicznej i postaw zaangażowanych na rzecz środowiska, m.in. prowadząc we współpracy z tarnowskimi szkołami podstawowymi program ekologiczno-edukacyjny „Lekcje Ciepła”. Projekt ma na celu promocję wiedzy o oszczędzaniu energii, przyczynach powstawania zanieczyszczeń powietrza, sposobach przeciwdziałania smogowi i niemarnowania zasobów, w tym roli, jaką odgrywa ciepło systemowe w ograniczaniu niskiej emisji.

To właśnie w ramach projektu „Lekcje Ciepła” powstał album edukacyjny dla dzieci „Wielka Księga Ciepła” popularyzujący wiedzę ekologiczną w dziedzinie energii. 

Mając na uwadze kierowane do MPEC Tarnów pozytywne opinie nauczycieli o tej publikacji oraz prośby o udostępnienie szkołom albumu do celów edukacyjnych, spółka zakupiła dodatkowe egzemplarze „Wielkiej Księgi Ciepła” dla wszystkich bibliotek działających w szkołach podstawowych w Tarnowie, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz tarnowskich przedszkoli.

– Cieszę się, że po przeczytaniu tej książki wszyscy, a szczególnie młodzież, będą mogli wdrażać w codziennym życiu wszystkie te rzeczy, które będą pomocne dla naszej planety, naszej Ziemi – podkreśla Beata Jagoda, wiceprezes zarządu MPEC w Tarnowie.

Program „Lekcje Ciepła” jest realizowany w Tarnowie we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Patronat nad projektem objął prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.