Tag: mpec tarnów

Ciepło systemowe ogrzewa Tarnowskie Centrum Dialogu

23 marca br. została otwarta nowa siedziba Tarnowskiego Centrum Dialogu. To jakże potrzebna w mieście przestrzeń do spotkań i dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, poszukiwania wspólnych rozwiązań i kompromisów, kreacji koncepcji miejskiego rozwoju. O komfort cieplny w Tarnowskim Centrum Dialogu dba MPEC Tarnów.

Akcja „Worki Sztuki” nagrodzona

Zainicjowana przez MPEC Tarnów i tarnowską szkołę Szczepanika kampania ekologiczna „Worki Sztuki” została uznana za najlepszą ekologiczną inicjatywę Małopolski w 2023 roku.