W ramach rozruchu technologicznego został uruchomiony, pierwszy z budowanych obecnie przez Grupę Kapitałową ECO, układ kogeneracyjny.

Nastąpiła synchronizacja generatorów agregatów gazowych o łącznej mocy ponad 5 MW z siecią elektroenergetyczną kraju i tym samym po raz pierwszy wprowadzono energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej.

– Wstępnie można powiedzieć, że osiągnięte parametry techniczne układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej są zbieżne z naszymi założeniami – mówi Mirosław Romanowicz, prezes zarządu ECO Kogeneracja.

Rozruch technologiczny, którego zadaniem jest sprawdzenie całej instalacji oraz ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zakończy się w połowie marca. Według założeń moc elektryczna źródła w Tarnobrzegu wyniesie 5,35 MW, a moc cieplna źródła – 4,8 MW. W drugiej połowie marca przeprowadzony został 72-godzinny ruch próbny potwierdzający zakładane parametry techniczno-środowiskowe.

ECO Kogeneracja prowadzi równocześnie prace przygotowawcze do uruchomienia nowego układu wysokosprawnej kogeneracji w Malborku. Obie te inwestycje są realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.