Tag: veolia term

Czystsze powietrze w Kraśniku

Veolia zakończyła pierwszy etap dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Kraśniku. Uruchomiono kotły gazowe oraz przeprowadzono konwersję kotła, zastępując węgiel – biomasą.

Veolia zastępuje węgiel ekologicznym źródłem energii

Veolia Północ, spółka z grupy Veolia term, uruchomiła w Przasnyszu w grudniu 2022 roku nową kotłownię gazową. Działająca w systemie kogeneracyjnym ciepłownia będzie jednocześnie wytwarzać ciepło i energię elektryczną. Łączna moc nowej instalacji osiągnie 8,4 MW.

Veolia term dołączyła do PSME

Rozwiązania z obszaru magazynowania energii są wykorzystywane w projektach realizowanych przez Grupę Veolia. Jednym z kluczowych elementów Ciepłowni Przyszłości w Lidzbarku Warmińskim są magazyny energii.