Najczęściej czytane

Przywróćmy nam Ziemię

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 roku na całym świecie, obecnie w 192 krajach. Przypomina nam, jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz dlaczego każdy z nas powinien dbać o naszą planetę.

Ekologia

Ekologiczne kierunki rozwoju miast

Miasto przyszłości to żywy, zielony organizm, z nieograniczonym dostępem do środowiska naturalnego, najnowszej technologii czy odnawialnych źródeł energii. Priorytetem jest bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan mieszkańców

Ciepło z magazynu

Magazynowanie ciepła umożliwia poprawę ekonomiki produkcji ciepła i energii elektrycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii

Wiadomości z firm

Ostatni numer

MCS 50

Jaka będzie przyszłość, tego nie wie nikt, jednak plany są ambitne, szczególnie jeśli chodzi o energetykę. Projekt Polityka Energetyczna Polski 2040 zakłada, że w efekcie nadchodzącej transformacji mieszkańcy Polski będą cieszyć się nowymi miejscami pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, elektromobilnością oraz modernizacją budynków. Zmieniać się będzie także ciepłownictwo, korzystające w coraz większym stopniu z odnawialnych źródeł energii i odzyskujące energię z ciepła odpadowego. Na lepsze zmieni się klimat wskutek spadku emisji gazów cieplarnianych. Poprawi się jakość powietrza, którym oddychać będą mieszkańcy miast w efekcie wymiany „kopciuchów”, tworzenia stref czystego powietrza w centrach miast i sadzenia w nich lasów. O tym, czy uda się zaplanowanymi działaniami naprawić wyrządzone Ziemi szkody, tego nie wiemy. Jednak sztuka Kitsungi przypomina nam, że z upadków zawsze możemy wyjść silniejsi, jeśli tylko nieco się postaramy.

Więcej niż ciepło