Stawka konkursu finansowanego z tzw. programu LIFE jest wysoka. To 6 mln euro do podziału na cztery zwycięskie konsorcja z całej Europy. Pozyskane środki mają być przeznaczone na prace projektowe i badawcze, które pozwolą na realizację konkretnych planów inwestycyjnych związanych z dekarbonizacją systemów ciepłowniczych i produkcją „zielonego” ciepła.  

Podstawowym wymogiem aplikowania o środki w projekcie SET_HEAT było utworzenie konsorcjum i pozyskanie do niego partnerów z co najmniej trzech krajów UE, w tym ośrodków naukowych i jednostek przemysłowych z branży ciepłowniczej, które musiały wnieść do projektu swoje wybrane systemy ciepłownicze. Ostatecznie do konsorcjum weszło jedenastu partnerów. Z Polski są to poza ECO: Politechnika Śląska (lider projektu), Politechnika Opolska i firma Kelvin. Pozostali partnerzy konsorcjum to jednostki naukowe i firmy z branży ciepłowniczej z Danii, Chorwacji, Rumunii i Litwy. 

– W ramach budżetu LIFE 2021–2027, w podprogramie CET (Clean Energy Transition) ogłoszono konkurs LIFE-2022-CET-DH pod nazwą: „Wprowadzanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego lub pochodzącego z odnawialnych źródeł energii do wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych” – wyjaśnia Joanna Moczko-Król, dyrektor ds. innowacji i rozwoju w ECO SA. – W temacie konkursu i jego zakresie dostrzegliśmy realną szansę na pozyskanie środków i sfinansowanie działań, które mogą przybliżyć całą Grupę Kapitałową ECO do dekarbonizacji systemów.

Aby jednak dekarbonizacja ciepłownictwa mogła się dokonać, trzeba się przygotować  technologicznie, formalnie i finansowo.  

– Aplikujemy o kwotę ponad 1,5 mln euro, bo pozyskanie funduszy na realizację zadań, przed którymi stoi cała branża ciepłownicza, to dla nas sprawa priorytetowa – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ECO ds. ekonomicznych. – Transformacja jest konieczna, ale jej realizacja nie powinna nawet w najmniejszym stopniu zagrozić stabilności finansowej naszej branży. Właśnie dlatego korzystamy z każdej możliwości, aby ubiegać się o dostępne środki zewnętrzne.

Podstawowym celem projektów zgłaszanych w ramach konkursu LIFE-2022-CET-DH jest opracowanie dziesięcioletnich planów inwestycyjnych, umożliwiających przemianę tradycyjnych wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych w systemy efektywne, zgodnie z definicją unijnej dyrektywy EED, która odgrywa kluczową rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

– Sam projekt SET_HEAT składa się z kilkunastu pakietów roboczych, które dotyczą wielu prac niezbędnych do wykonania w okresie trzech lat jego realizacji, począwszy od identyfikacji potencjału zasobów odnawialnych i ciepła odpadowego, poprzez techniczne analizy możliwych rekonfiguracji i opracowanie studium wykonalności, aż po inżynierię finansową – wyjaśnia Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych. – Wiele projektów związanych z dekarbonizacją i zazielenieniem naszych systemów ciepłowniczych jest we wczesnej fazie realizacji lub planowania, a projekt SET_HEAT może odegrać znaczącą rolę w ich dalszym rozwoju.  

Po podpisaniu umowy przez pozostałych uczestników konsorcjum z Polski, Danii, Litwy, Chorwacji i Rumunii, od 1 października br. rozpocznie się kolejny etap projektu SET_HEAT – prace projektowe.

ECO SA jest jedną z głównych spółek ciepłowniczych w kraju i częścią powołanej w 2009 roku Grupy Kapitałowej ECO SA, w której skład wchodzą przedsiębiorstwa ciepłownicze w Opolu, Malborku, Kutnie, Jeleniej Górze i Tarnobrzegu oraz spółki córki: ECO Serwis (zajmuje się realizacją inwestycji i remontów oraz bieżącym utrzymaniem majątku ciepłowniczego), ECO Logistyka (zajmuje się dostawą paliw) i ECO Kogeneracja (buduje i eksploatuje układy wysokosprawnej kogeneracji). Posiada swoje ciepłownicze oddziały eksploatacyjne również w województwie lubuskim i śląskim. W 2023 roku spółka obchodzi 25 lat działalności jako spółka akcyjna, z większościowym akcjonariatem Gminy Opole, po przekształceniu z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.