Rozwój systemu ciepłowniczego i większa dostępność do czystego ciepła systemowego to założenia strategiczne LPEC – w ciągu ostatniej dekady spółka przyłączyła obiekty o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 175 MW, co stanowi 28 proc. rynku ciepła systemowego w mieście.

Lubelski system ciepłowniczy bardzo się zmienił w ciągu ostatnich dziesięciu lat: przybyło 42 km nowych odcinków sieci; wymieniono 70 km starych rurociągów na nowoczesne sieci preizolowane; ogrzewana powierzchnia mieszkaniowa i użytkowa wzrosła o 25 proc.; zrealizowano 5 projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE o wartości 192 mln zł; pozyskano 96 mln zł bezzwrotnych dotacji unijnych; nakłady na modernizację i remonty wyniosły prawie 320 mln zł.

Efekty prowadzonych działań to: spadek liczby awarii na sieci ciepłowniczej o 44 proc., spadek ubytków gorącej wody z sieci o 47 proc., obniżenie strat ciepła na przesyle o 14 proc.

LPEC angażuje się także w działania edukacyjne – w 2014 roku rozpoczął projekt edukacyjny pt. „Lekcja ciepła” dla klas I i II szkół podstawowych. Celem zajęć jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, edukacja w zakresie ochrony powietrza, racjonalnego korzystania z ciepła i ciepłej wody oraz zrozumienie wpływu marnotrawienia ciepła na zasoby Ziemi. Dotychczas programem objęto kilkanaście tysięcy dzieci. 

LPEC S.A. zarządza jednym z największych i najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce. To 466 km sieci ciepłowniczych i 2148 węzłów cieplnych; 78 proc. sieci ciepłowniczej wykonano w nowoczesnej technologii preizolowanej. Spółka wprowadza najnowsze technologie, które umożliwiają niemal bezobsługowe zarządzanie systemem ciepłowniczym i skracają do minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, awarii czy bieżących odczytów urządzeń pomiarowych. W firmie funkcjonują m.in. system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła. Do sieci ciepłowniczej przyłączono już 4000 budynków, co stanowi aż 75 proc. lubelskich gospodarstw domowych.