„Kutnowska ECOsfera” to kolejna wspólna inicjatywa ECO Kutno

Sp. z o.o. i I Liceum Ogólnokształcącego im. J.H. Dąbrowskiego,która wyrosła na kanwie zrealizowanego z sukcesem w 2019 roku projektu edukacyjno-ekologicznego pn. „ECOlogiczny Dąbrowszczak”.

Koncepcja zakłada powstanie ekoinnowacyjnego, ogólnodostępnego, niepowtarzalnego w skali kraju dydaktyczno-edukacyjnego centrum o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. Ideą inwestycji jest podnoszenie poziomu świadomości oraz kształtowanie wiedzy i postaw proekologicznych na każdym etapie życia, dlatego w centrum każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli czy seniorzy.

Na terenie o charakterze parkowym z rozbudowaną infrastrukturą towarzyszącą ma powstać ultranowoczesna baza dydaktyczna składająca się z pięciu atrakcyjnych wizualnie i merytorycznie pawilonów – audiowizualny, „no smog”, fizyczny, biologiczny, geograficzny – w których mogą odbywać się zajęcia i warsztaty.

Celem „Kutnowskiej ECOsfery” jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, kultywowanie zdrowego trybu, a także stworzenie miejsca rekreacji dla aktywności fizycznej podczas wypoczynku na świeżym powietrzu.

Aktualnie prace stricte koncepcyjne przeszły do etapu rozpoznawania potencjalnych źródeł pozyskania środków. Odbywają się spotkania z wieloma osobami mogącymi decydować o powodzeniu przedsięwzięcia. Projekt otrzymał rekomendację Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, a z punktu widzenia edukacji zainteresowanie wyraził również Łódzki Kurator Oświaty.