ECO Kutno Sp. z o.o. zostało wyróżnione w 19. edycji ogólnopolskiego konkursu „Ekolaury 2020” w kategorii „edukacja ekologiczna”. Spółka została doceniona za zaangażowanie w działania wspierające troskę o jakość powietrza oraz uczestnictwo w aktywnościach, które koncentrują się na podnoszeniu poziomu świadomości i kształtowaniu wiedzy oraz postaw proekologicznych społeczeństwa.

Konkurs „Ekolaury” jest organizowany przez Polską Izbę Ekologii od 2002 roku. Promuje najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Jest skierowany do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. Jedną z kategorii konkursowych, a jednocześnie jednym z celów konkursu, jest edukacja ekologiczna. Projekty są oceniane m.in. pod kątem uzyskanego efektu ekologicznego i społecznego, wpływu na środowisko, innowacyjności i nowoczesności, oryginalności, uniwersalności, zasięgu możliwego zastosowania. ECO SA, kutnowska spółka dostarczająca mieszkańcom ciepło systemowe, została wyróżniona właśnie w tej kategorii. Jury doceniło zrealizowany w pierwszej połowie 2019 roku projekt edukacyjno-ekologiczny „ECOlogiczny Dąbrowszczak”, który spółka realizowała wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

19. edycja Konkursu odbyła się pod patronatem m.in. Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Środowiska i Marszałka Województwa Śląskiego. Gala uroczystego wręczenia nagród została przeniesiona na 2021 rok.