Tag: polska izba ekologii

Ekolaur XX-lecia dla ECO Kutno

ECO Kutno zostało laureatem 20. jubileuszowej edycji konkursu „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii 2021 w kategorii Ekolaur XX-lecia. Nagrodę przyznano spółce za całokształt przedsięwzięć, które na przestrzeni ostatniej dekady istotnie poprawiły stan środowiska.