Nagradzający przedsiębiorstwa za prowadzoną politykę personalną program Inwestor w Kapitał Ludzki funkcjonuje od 2002 roku. Był to pierwszy w Polsce program badawczo-certyfikacyjny, opiera się na wypracowanym przez lata standardzie badania, którego celem jest zwrócenie uwagi pracodawców na opinie pracowników na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania organizacji i potrzeby zespołów, a co za tym idzie – wspieranie firm w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy. 

Wśród pracowników przeprowadza się anonimowe badanie w formie ankiety. Uzyskanie certyfikatu jest możliwe po osiągnięciu poziomu minimum 70 proc. z głównego indeksu programu, który stanowi średnią z indeksów dla pięciu badanych obszarów (minimum dla każdego obszaru to 65 proc.):

  • ogólna satysfakcja z pracy, 
  • zaangażowanie pracowników, 
  • relacje (komunikacja i współpraca), 
  • kompetencje (rozwój i obowiązki), 
  • pracownik jako ambasador.  

W badaniu zrealizowanym w ECO Kutno wzięła udział zdecydowana większość pracowników – 86 proc., a próg ogólnej certyfikacji dla spółki wyniósł 81 proc. 

Otrzymane wyróżnienie jest szczególne, ponieważ o przyznaniu nagrody decyduje wyłącznie opinia pracowników na temat pracodawcy.