W prestiżowym konkursie EKO HERO Małopolski 2023, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i „Gazetę Krakowską”, akcja „Worki Sztuki” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii EkoInicjatywa.

„Worki Sztuki” to innowacyjna kampania ekologiczna, promująca ideę zero waste, ograniczanie zużycia plastiku, promocję twórczych metod wykorzystywania materiałów nadających się do recyklingu i przeciwdziałanie dewastacji środowiska.

W ramach kampanii kreatywni uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika (uczący się na co dzień w klasach przemysłu mody) szyją ze zużytych, niepotrzebnych już firanek ekoworeczki dla mieszkańców Tarnowa.

Pożytki z woreczków
Stosowanie takich ekoworeczków w codziennym życiu, np. podczas zakupów, pomaga w ograniczeniu wykorzystania plastikowych torebek jednorazowych. Każdy z ekoworeczków jest niepowtarzalny, uszyty z pomysłem i artystycznym polotem, a przede wszystkim – trwały i wielokrotnego użytku. Standardowy ekoworeczek mieści około trzech kilogramów warzyw czy owoców.

Pożytki z kampanii
Akcja „Worki Sztuki” integruje środowisko lokalne, kształtując zaangażowanie i międzypokoleniową odpowiedzialność społeczną za środowisko. Uczennice szyjące ekoworeczki nie tylko przyczyniają się do ograniczania zużycia plastikowych reklamówek, ale także inspirują mieszkańców do twórczego i praktycznego wykorzystywania materiałów nadających się do recyklingu.

Z entuzjazmem w akcję włączyli się także starsi mieszkańcy Tarnowa , dostarczając uczniom tkaniny firankowe. W zbiórce materiałów na woreczki biorą udział także pracownicy MPEC Tarnów –  jedną trzecią zebranych firanek przynieśli ze swoich domów ciepłownicy.

– Z wielką radością przekazuję firanki – podkreślała pani Maria podczas zbiórki w Dzień Babiego Lata. – Cieszę się, że zostaną one ponownie wykorzystane na ekoworeczki. O zbiórce usłyszałam w radiu, z przyjemnością pomagam uczniom. To mój mały wkład w ograniczanie zużycia plastiku i ochronę środowiska.

1330 woreczków. Ta liczba ma znaczenie!
Zebrano już ponad pół tysiąca metrów kwadratowych firanek. W sumie uczniowie Szkoły Szczepanika uszyją co najmniej 1330 woreczków. Liczba nie jest przypadkowa, ponieważ odnosi się do historycznej daty lokacji Tarnowa.

W kolejną, 694. już rocznicę urodzin Tarnowa, 7 marca 2024 roku uszyte w ramach „Worków Sztuki” ekoworeczki zostaną przekazane mieszkańcom. Z kolei w ramach kampanii w Dzień Ziemi 22 kwietnia 2024 roku zaplanowano happening ekologiczny, podczas którego znani tarnowianie – artyści, samorządowcy, przedstawiciele mediów – usiądą przy rozstawionych w kilku punktach Tarnowa maszynach do szycia i będą osobiście tworzyć dla mieszkańców wyjątkowe ekoworeczki, zachęcając do wdrażania ekologicznych nawyków do codziennego życia.

Organizatorami kampanii edukacyjnej „Worki Sztuki” są MPEC Tarnów i szkoła Szczepanika, a partnerem Pralnia Ekologiczna Pers, która pierze zebrane podczas zbiórek firanki, zanim trafią one do uczniów. W promocję akcji i idei zero waste zaangażowały się także wszystkie media lokalne w Tarnowie.