Spółka Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (ZPEC) realizowała to zadanie od 2020 roku. Zakończona właśnie inwestycja, warta ponad 40 mln zł, jest największym z dotychczasowych przedsięwzięć ZPEC.  

– Ostatnia kotłownia węglowa w Zabrzu, spośród 49 do niedawna funkcjonujących, właśnie została zastąpiona ekologicznym ciepłem sieciowym podkreślała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

– W stu procentach zrealizowaliśmy proces dekarbonizacji, co cztery lata temu wydawało się rzeczą niemożliwą – mówił Lesław Złotorowicz, prezes ZPEC. – Przyniesie to wymierne korzyści w postaci redukcji emisji pyłów aż o 98 proc. oraz redukcję zużycia energii o około 60 proc. 

Projekt był prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na podstawie podpisanej z WFOŚiGW w styczniu 2020 roku umowy o dofinansowanie. Ze względu na swoją wielkość, został podzielony na cztery zadania. W trakcie prac wybudowano prawie 9,3 km sieci ciepłowniczej oraz zlikwidowano dwie kotłownie osiedlowe: węglową na osiedlu Helenka i olejowo-gazową na osiedlu Rokitnica.

Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 40 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniosło blisko 14 mln zł. Na realizację jednego z zadań kwotę 10 mln zł przekazało FORTUM Silesia S.A.

W związku z realizacją projektu przewiduje się zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102,84 GJ/rok oraz szacuje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 572,58 Mg równoważnika CO2/rok i spadek emisji pyłów o 16,61 Mg/rok.