Energia elektryczna wyprodukowana z nowych źródeł będzie mogła być sprzedawana lokalnym klientom w rozwiązaniach klastrowych. Realizacja obu projektów trwała ponad dwa lata. Oprócz korzyści środowiskowych wynikających z efektywnego wykorzystania energii pierwotnej, nowe źródła będą stanowiły realne wsparcie w utrzymaniu wysokiego standardu i zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw ciepła dla klientów korzystających z sieci ciepłowniczej należącej do Veolii.

– Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, Veolia zdobywa nowe doświadczenia oraz wzmacnia kompetencje z zakresu energetyki rozproszonej oraz niekonwencjonalnych rozwiązań związanych m.in. z odzyskiem ciepła i ich integracją z sieciami ciepłowniczymi. W dobie rosnących cen nośników energii, jak i dążeń do najbardziej zoptymalizowanego korzystania z energii, jest to dodatkowym atutem – podkreśla Luiz Hanania, wiceprezes zarządu, zastępca dyrektora generalnego Grupy Veolia w Polsce oraz dyrektor ds. finansowych.

Obecna w Polsce od 25 lat Grupa Veolia ma bogate doświadczenie i kompetencje w branży ciepłowniczej. W obliczu nowych wyzwań środowiskowych, spółka postawiła sobie ambitny cel: do 2050 roku Veolia chce być neutralna klimatycznie. Proponowane przez Veolię rozwiązania: kogeneracja, pompy ciepła czy odzysk ciepła z istniejących instalacji – zarówno oczyszczających ścieki, jak i wykorzystujących odpady – realizują lokalne i globalne cele środowiskowe.

Małe jednostki kogeneracyjne, tzw. mała kogeneracja, to technologia energetyczna, która pozwala klientom Veolii wspierać bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej i budować niezależność energetyczną. 

– Mała kogeneracja ma także na celu zwiększanie dostaw ciepła dla klientów Veolii, a także tworzy podstawę do budowania lokalnych, samowystarczalnych systemów energetycznych – mówi Bartosz Krysta, dyrektor ds. handlu, członek zarządu Veolia Energy Contracting Poland. – Pozwala również zbierać doświadczenia, które wykorzystane zostaną w przyszłości w projektowaniu i budowie niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych.

Przy realizacji projektów kogeneracyjnych zespół inżynierów Veolii współpracuje na każdym etapie inwestycji, począwszy od doboru konkretnego urządzenia czy rozwiązania, skończywszy na opracowaniu projektu technicznego układu lub instalacji. Co więcej, realizacja projektu nie kończy się na oddaniu urządzenia do eksploatacji. Veolia oferuje także szeroki pakiet usług serwisowych.