Do 2030 roku firma planuje całkowicie wyeliminować węgiel ze wszystkich instalacji. Z przygotowanego przez Deloitte raportu wpływu Veolii na otoczenie wynika, że w ciągu 25 lat działalności firmie udało się ograniczyć o 94 proc. emisję tlenków siarki, a o 80 proc. – tlenków azotu. Modernizacja instalacji odpylania pozwoliła zmniejszyć ilość emitowanych pyłów o 98 proc., a lepsza efektywność energetyczna i zastosowanie odnawialnych źródeł energii przyczyniło się do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 21 proc.

Dążenie do osiągnięcia efektywnej transformacji ekologicznej przejawia się w programie strategicznym Veolii na lata 2020–2023 „Impact 2023”, w którym zostały zdefiniowane priorytety prowadzące do przyspieszenia rozwoju obszarów o największym pozytywnym wpływie na planetę.

– W Veolii jesteśmy przekonani, że rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe traktowane są jako niepodzielna całość. Dążymy więc, poprzez nasze działania, do zwiększenia wpływu na wszystkich naszych interesariuszy czy to w aspekcie ochrony środowiska, w wymiarze społecznym, czy także finansowym – podkreśla Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny, Grupa Veolia Polska.

W 2021 roku węgiel stanowił 85 proc. paliwa w zakładach firmy, w 2026 roku jego udział spadnie do 56 proc., a całkowite odejście od węgla nastąpi do 2030 roku. W tym celu kotły w Łodzi i Poznaniu zostały zmodernizowane i dostosowane do wykorzystania biomasy, dzięki czemu zużywają rocznie o 200 tys. ton węgla mniej. Włączenie w tych miastach bloków zasilanych gazem przyczyni się do ograniczenia rocznego wykorzystania węgla o kolejne 630 tys. ton.

W Warszawie, w największym europejskim systemie ciepłowniczym, zmodernizowano 2500 węzłów cieplnych, tworząc inteligentny system oszczędzający energię i gwarantujący jednocześnie klientom pełen komfort cieplny. W sumie na redukcję wpływu firmy na środowisko naturalne w Polsce Veolia wydała 1,2 mld zł.

Veolia przykłada dużą wagę do wdrażania rozwiązań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, takich jak odzysk energii z odpadów czy ciepła z procesów przemysłowych, wspieranie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz maksymalizacja wykorzystania ubocznych produktów spalania i odpadów budowlanych. Firma zagospodarowała ponad 20 mln ton ubocznych produktów spalania oraz ponad 1,5 mln ton odpadów, które są wtórnie wykorzystywane m.in. w przemyśle budowlanym. Dzięki projektom wykorzystującym ciepło odpadowe z procesów przemysłowych firma odzyskuje rocznie 1567 MWh ciepła. 

Veolia prowadzi działalność edukacyjną w obszarze ochrony środowiska oraz konsekwentnie realizuje plan poprawy bioróżnorodności na zarządzanych przez siebie terenach – 600 wolontariuszy firmy pracuje przy 50 inicjatywach w tym obszarze, co przełożyło się na 44,5 tys. roślin posadzonych w miejskich ogrodach, 250 zainstalowanych karmników i budek lęgowych dla ptaków i hoteli dla owadów oraz 6 pasiek dla ponad 1,5 mln pszczół, pomoc w reintrodukcji zagrożonych gatunków (sokół wędrowny).

– Klienci i partnerzy biznesowi oczekują zrozumienia potrzeb w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz wsparcia w ich kompleksowej realizacji. Veolia oferuje usługi i produkty, które wykraczają poza ciepło i energię elektryczną, zapewniając klientowi tzw. usługi multiutilities. Integralną częścią tego podejścia są innowacyjne rozwiązania i rozwój idei inteligentnych miast, co oznacza kontrolę w czasie rzeczywistym, wysoką reaktywność, informację bez opóźnień i skomplikowanych procesów. Optymalizacja i efektywność energetyczna stają się kluczowymi elementami troski o zasoby naturalne naszej planety – dodaje Frédéric Faroche.