Dzięki wdrażanym przez Veolię Energię Warszawa nowoczesnym rozwiązaniom i stałej modernizacji sieci ciepłowniczej, stolica ma jedną z najnowocześniejszych sieci w Europie. 

W 2021 roku spółka podpisała umowy na przyłączenia do sieci na moc cieplną na poziomie 131 MW. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań, redukcja zapotrzebowania na energię cieplną wyniosła 123 400 GJ, nastąpiło również zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 14,5 tys. ton w skali roku.

W ciągu ostatnich 10 lat spółka zainwestowała w rozwój i modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej ponad 1,3 mld zł. 

– Inwestujemy w rozwój i nowe technologie, żeby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców i być silnym partnerem w budowie nowoczesnego i ekologicznego, a w przyszłości także inteligentnego miasta – podkreśla Paweł Orlof, prezes zarządu Veolii Energii Warszawa.

 Jednym z większych sukcesów spółki w 2021 roku było ograniczenie – o 10,09 proc. – strat ciepła na przesyle, czyli ilości ciepła, która „ucieka” do otoczenia To rekordowy wynik w historii warszawskiej sieci ciepłowniczej i jeden z najlepszych w Polsce.     

W rezultacie podjętych działań modernizacyjnych jest spodziewane zmniejszenie strat ciepła równoważne rocznemu ogrzaniu ponad 10 tys. mieszkań o powierzchni 50 m kw., a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych substancji. Dzięki realizacji kolejnego etapu projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy” do końca 2021 roku zlikwidowano niemal 130 węzłów grupowych i wybudowano w ich miejsce prawie 900 węzłów indywidualnych.

Veolia Energia Warszawa sukcesywnie ogranicza również awarie ciepłownicze poprzez działania prewencyjne lub naprawcze – liczba awarii sieci w latach 2013–2021 spadła z 500 do 300 rocznie, czyli aż o 40 proc.

Imponujące wyniki Veolia Energia Warszawa osiągnęła w zakresie zużycia wody wymienianej w rurociągach. Krotność wymiany zładu, czyli uzupełnienie wody sieciowej w ciągu roku, spadła w ciągu ośmiu lat o 40 proc. do poziomu 6,08, czyli o 400 basenów olimpijskich. 

Ciepło, które produkują warszawskie elektrociepłownie, należące do innej firmy, powstaje w procesie kogeneracji, co pozwala na spalanie nawet o 30 proc. mniej paliwa i wpływa na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Veolia kupuje to ciepło i dostarcza do warszawskich budynków.

Głównym źródłem smogu w miastach są transport i indywidualne przestarzałe systemy grzewcze (tzw. niska emisja). Wspólnie z Miastem st. Warszawa Veolia realizuje program antysmogowy: w ciągu ostatnich kilku lat udało się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 62,6 tys. ton, dwutlenku siarki o 34 proc. i tlenku azotu o 23 proc.