26 kwietnia br. na terenie ciepłowni w Tarnowskich Górach została uruchomiona instalacja kogeneracyjna oparta na dwóch silnikach gazowych, każdy o mocy 2 MWt i kotłowni opalanej paliwem biomasowym leśnym o mocy 12 MWt. Zespół kogeneracyjny o mocy 0,99 MWe będzie zasilany gazem ziemnym i biogazem wyprodukowanym w lokalnej oczyszczalni ścieków. 

10

tys.

Do tylu mieszkań i obiektów publicznych w Tarnowskich Górach zostanie dostarczone ciepło dzięki nowej instalacji

Instalacja to istotny element strategii mającej na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych, która wiąże się z całkowitym odejściem Veolii od spalania węgla do 2030 roku. 

Strategia Veolii w Polsce zakłada, że w każdym z miast, gdzie działamy, do 2030 roku wyeliminujemy spalanie węgla, a w 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną. Ukończony w Tarnowskich Górach projekt jest pierwszym przykładem ekologicznego miasta realizowanego przez Veolię, który skupia się na rozwiązaniach związanych z produkcją energii i gospodarką wodną. Bardzo cieszę się z jego zakończenia, gdyż pokazuje to, że konsekwentnie realizujemy dekarbonizację systemów ciepłowniczych. Zmniejszamy ich wpływ na środowisko naturalne i jednocześnie zwiększamy bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, tak jak w Tarnowskich Górach. To właśnie takie projekty generują podwójną korzyść – środowiskową i ekonomiczną – stanowiąc fundament sprawiedliwej transformacji ekologicznej podkreśla Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. 

Nowoczesna instalacja zapewni dostawy ciepła dla mieszkańców miasta w ponad 50 proc., wykorzystując do tego lokalnie dostępną biomasę leśną oraz wysokosprawne jednostki kogeneracyjne. Dywersyfikacja paliw znacznie ograniczy zależność ciepłowni od rynkowych wahań dostępności i cen surowców energetycznych. Dodatkowo, oddanie do użytku nowej instalacji w Tarnowskich Górach przyniesie efekty środowiskowe. Pozwoli na redukcję o połowę zużycia węgla, czyli o ok. 13 tys. ton rocznie, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 30 proc.

– W Tarnowskich Górach powstała efektywna energetycznie, ekologiczna instalacja, która z jednej strony wykorzystuje lokalnie dostępne OZE, a z drugiej – dzięki kogeneracji – optymalizuje proces produkcji energii i ciepła. Zwiększanie efektywności systemów ciepłowniczych, przy jednoczesnej ich dekarbonizacji, to odpowiedź Veolii na obecne wyzwania klimatyczne. Nasze projekty prowadzimy wspólnie z partnerami z samorządów oraz z uwzględnieniem synergii z innymi przedsiębiorcami. Rozwiązania szyte na miarę oraz szeroki wymiar współpracy przynoszą korzyści środowiskowe i ekonomiczne nie tylko bezpośrednio zaangażowanym w nią podmiotom, lecz przede wszystkim mieszkańcom, którym zapewniamy większe bezpieczeństwo dostaw czystszego ciepła – wyjaśnia Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term. 

Od 2019 roku Veolia term realizuje wiele projektów obejmujących dekarbonizację należących do niej zakładów oraz inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy, sukcesywnie zwiększając udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii. Przykładem tego podejścia jest m.in. projekt w Tarnowskich Górach, w efekcie którego na terenie ciepłowni należącej do Veolii Południe funkcjonuje instalacja kogeneracji, w której do skojarzonej produkcji ciepła i prądu wykorzystuje się gaz ziemny, biomasę, a także biogaz pochodzący z miejscowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

– Projekt kogeneracyjny oznacza wydajną i ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Zakończenie projektu pozwoliło nam w Tarnowskich Górach wyeliminować ponad 50 proc. zużycia węgla, który zastępujemy gazem, biogazem i lokalnie dostępną biomasą leśną. W efekcie więcej niż połowa ciepła jest produkowana z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej. W ten sposób redukujemy również emisję dwutlenku węgla o 20 tys. ton, co jest równoważne z posadzeniem ponad 2 mln drzew. Oddanie instalacji przyczyni się do zapewniania stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom miasta, a także będzie mieć pozytywny wpływ na cenę, co możliwe będzie dzięki dywersyfikacji dostaw paliw i częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych. Odejście od węgla przynosi wiele korzyści, dlatego będziemy sukcesywnie realizować kolejne projekty dekarbonizacyjne naszych zakładów, budując kolejne źródła wielopaliwowe. Chcemy, aby elektrociepłownie były ważną częścią lokalnego systemu pracującego na rzecz polepszenia warunków życia mieszkańców i środowiska – mówi Wojciech Noga, prezes zarządu Veoli Południe. 

Projekt w Tarnowskich Górach otrzymał wsparcie ze środków funduszy ochrony środowiska. System kogeneracji uzyskał 49,3 proc. wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a budowa kotłowni opalanej paliwem biomasowym – 45,8 proc. wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.