W 2016 roku ECO Tarnobrzeg, wspólnie z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Siarkowiec”, zgłosili do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) wniosek „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu”. Jego realizacja zakładała zastąpienie około 10 km starych rur ciepłowniczych nowymi rurami preizolowanymi, zlikwidowanie 10 grupowych węzłów cieplnych, w miejsce których powstanie około 120 węzłów indywidualnych.

Wniosek uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną, jednak podpisanie umowy wymagało zgody KE na jego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tarnobrzeski system ciepłowniczy nie uzyskał jeszcze statusu systemu efektywnego energetycznie i jako taki nie kwalifikował się wprost do przyznania wsparcia z UE. Ostatecznie zgodę uzyskał.

W maju 2021 roku umowę na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu podpisali marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz prezes zarządu ECO Tarnobrzeg Zdzisław Horwat.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Tarnobrzegu przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o około 2000 ton/rok. Dodatkowo umożliwi zmniejszenie strat ciepła z 30 000 GJ do 7500 GJ rocznie.

– Inwestycja znakomicie wpisuje się w założenia programu „Tarnobrzeg bez smogu” realizowanego przez miasto Tarnobrzeg – podkreśla Zdzisław Horwat, prezes zarządu ECO Tarnobrzeg. – Dwufunkcyjne indywidualne węzły cieplne pozwolą tarnobrzeżanom na przyłączanie ciepłej wody z naszego systemu. Zostanie zlikwidowanych około 1700 piecyków gazowych, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 19,6 mln złotych, z czego niemal 10 mln złotych to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2023 roku.