Od 16 do 22 maja br. PEC w Suwałkach przeprowadził kampanię edukacyjną „Dni Otwarte Ciepłowni”, zapraszając na studyjne wizyty uczniów szkół podstawowych i średnich. Dzieci i młodzież zwiedziły ciepłownię i zapoznały się z procesem produkcji ciepła i energii elektrycznej. 

Dowiedziały się m.in., jakie paliwa są stosowane do produkcji, w tym o znaczeniu wykorzystania biomasy i dalszego odchodzenia od stosowania węgla w PEC, co to jest „niska emisja” i „wysoka emisja”, czym się różnią, dlaczego niska emisja wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka i środowisko naturalne, a także, jakie działania podejmuje PEC, mając na względzie  zmiany klimatyczne i dbałość o ochronę środowiska.

Uczniowie wzięli też udział w quizie dotyczącym ciepła systemowego i ekologii, w którym nagrodą był przepięknie wydany album edukacyjny „Wielka Księga Ciepła”. Zawiera on przekrojową historię powstawania paliw kopalnych, odkrycia prowadzące do powstania elektryczności, różne sposoby produkcji energii i ciepła, a także promuje zieloną wizję przyszłości ciepłownictwa. Wszyscy  uczestnicy wycieczek otrzymali także gadżety pamiątkowe z logo PEC.