Celem głównym projektu „Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zasilającej mieszkańców Puław poprzez digitalizację infrastruktury ciepłowniczej” jest digitalizacja sieci ciepłowniczej w celu zoptymalizowania jej funkcjonowania, poprawy efektywności dystrybucji ciepła, dostosowania parametrów pracy sieci do bieżących potrzeb odbiorców końcowych oraz poprawy jakości powietrza w mieście.

Planowane zadania obejmują zakup i wdrożenie oprogramowania, modernizację węzłów wraz z telemetryzacją, instalację odnawialnych źródeł energii, modernizację komór wraz z telemetryzacją, zakup serwerów i licencji, a także zarządzanie projektem, informację i promocję.

– Będziemy w trybie rzeczywistym otrzymywać informacje o działaniu poszczególnych węzłów, co przełoży się na możliwość lepszego dostosowania temperatury w instalacjach wewnętrznych budynku, a co za tym idzie – dalsze oszczędności, jeżeli chodzi o zużycie ciepła w budynkach – wyjaśniał na stronie Radio.lublin.pl prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Paweł Iwaszko. – Na pewno też podniesiemy komfort funkcjonowania instalacji dzięki temu, że będziemy dużo wcześniej wiedzieć o wszelkich usterkach, awariach w budynkach, zanim mieszkańcy będą dzwonili z informacją o niedogrzaniu.

Projekt będzie realizowany w 923 lokalizacjach, z czego 726 to węzły, które są własnością miasta, a 197 – węzły będące własnością podmiotów prywatnych. W ramach inwestycji jest także przewidziany montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 6 kW każda na węzłach grupowych: W-1 przy ulicy Na Stoku 1 i W-2 przy ulicy Władysława Sikorskiego 2.

Oczekiwane efekty ekologiczne projektu to: oszczędność energii cieplnej na poziomie 10 298,00 GJ/rok, redukcja emisji dwutlenku węgla o 962,00 MG/rok oraz obniżenie zużycia energii cieplnej (końcowej) o 10 596,00 GJ/rok.

Całkowity koszt realizacji projektu jest szacowany na 9 224 697 zł. Kwota dotacji wynosi do 3 748 650 zł, a kwota pożyczki z NFOŚiGW – do 3 748 650 zł. Przedsięwzięcie zaplanowano na pięć lat.