Uruchomienie nowej kotłowni w Przasnyszu jest kolejnym istotnym etapem realizacji strategii Veolii. Zakłada ona dekarbonizację systemów ciepłowniczych poprzez efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne instalacje, zwiększanie udziału niskoemisyjnych źródeł energii w lokalnym miksie energetycznym i całkowite odejście od spalania węgla do 2030 roku. 

Veolia w Polsce

Grupa Veolia prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Veolia term, poprzez spółki zależne, dostarcza ciepło systemowe odbiorcom w 60 miastach. Jest właścicielem 63 ciepłowni, 2 elektrociepłowni i 4 silników kogeneracyjnych.

 

–  Naszą odpowiedzią na obecne wyzwania klimatyczne jest konsekwentna transformacja ekologiczna. Dlatego planem Veolii w Polsce jest dekarbonizacja do 2030 roku, a do 2050 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej. W Polsce dotyczy to ponad 60 miast, gdzie spółki grupy Veolia term dostarczają ciepło mieszkańcom. Kluczem do sukcesu są działania  realizowane w ramach transformacji gwarantujące bezpieczeństwo dostaw ciepła. Dlatego w każdej z lokalizacji bierzemy pod uwagę lokalne uwarunkowania i dopasowujemy do nich nasze działania, tak jak w Przasnyszu – mówił Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. 

Ciepłownia w Przasnyszu została oddana do użytku po 19 miesiącach od rozpoczęcia budowy. Jej łączna moc wynosi 8,4 MW. Składają się na nią trzy kotły zasilane gazem, każdy o mocy 2,8 MW. Elektrociepłownia działa w systemie kogeneracji, co się przełoży na mniejsze zużycie węgla, paliwa używanego dotychczas do wytwarzania ciepła oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy, dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, m.in. dwutlenku węgla.

Zmiany dekarbonizacyjne w ciepłowni w Przasnyszu rozpoczęły się w 2018 roku, kiedy rozpoczęto innowacyjną modernizację istniejącego kotła olejowego. W jego miejsce zainstalowano opalany pelletem kocioł biomasowy o mocy 1,6 MW. W skład funkcjonującego systemu technologicznego wchodzą także trzy silosy magazynowe o pojemności około 20 t każdy. Wdrożenie elementu biomasy pozwoliło na zmniejszenie ilości spalanego miału węglowego oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W listopadzie 2022 roku na dachu nowej ciepłowni rozpoczęto budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,56 kWp, która będzie produkować w ciągu roku 13,8 MW całkowicie zielonej energii elektrycznej.

Kogeneracja pozostaje jednym z kluczowych kierunków transformacji systemów ciepłowniczych. Nowa jednostka kogeneracyjna w Przasnyszu składa się z silnika kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 1 MW i 1,163 MW mocy cieplnej. Sprawność układu jest zakładana na poziomie powyżej 88 proc. Wysoka efektywność procesu kogeneracji oznacza mniejsze zużycie paliw gazowych, co przekłada się na mniejsze oddziaływanie na środowisko.