Głównym celem prac jest zmniejszenia strat ciepła. Inwestycja o wartości ponad  13,7 mln zł otrzymała wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dotacji to blisko 5,8 mln zł.

W ramach projektu na terenie Piły wymienione zostanie 4,27 km sieci ciepłowniczych tradycyjnych i napowietrznych o różnych średnicach. Ponadto inwestycja obejmuje likwidację 10 węzłów grupowych oraz instalację 41 węzłów indywidualnych.

Dzięki inwestycji – poprzez ograniczenie strat ciepła – zmniejszone zostanie zużycia energii, co wpłynie na spadek emisji dwutlenku węgla. Dotację na wsparcie przedsięwzięcia o wartości bliskiej 5,8 mln zł umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: POIiŚ 2014-2020 Oś priorytetowa. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.