Dzięki nowemu źródłu MEC Piła zwiększyła bezpieczeństwo dostaw, a ciepło powstaje w bardziej ekologiczny sposób. Inwestycja kosztowała prawie 50 mln zł.

Kogeneracja – produkcja ciepła i prądu w jednym procesie technologicznym – pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności instalacji i maksymalne wykorzystanie paliwa. W przypadku EC Zachód jest to gaz ziemny.

Dzięki temu, że nowe źródło zwiększyło udział ciepła z wysokosprawnej kogeneracji z 32 proc. do 51,4 proc., pilski system ciepłowniczy stał się efektywny energetycznie. Pozwoli to MEC Piła starać się o dodatkowe dofinansowanie na podłączenia nowych odbiorców.

Nowe wysokosprawne źródło kogeneracyjne MEC Piła wpisuje się w strategię Grupy Enea, której jednym z założeń jest prowadzenie działalności przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko. Niskoemisyjne ciepłownictwo to najbardziej efektywna i przyjazna środowisku metoda ogrzewania budynków, a także efektywny sposób walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w miastach. Dzięki inwestycjom Grupy Enea pilski system należy do najnowocześniejszych w kraju powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

EC Zachód składa się z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy: cieplnej 8,362 MWt, a elektrycznej 8,501 MWe. Kogeneracyjne źródło MEC Piła będzie produkować rocznie 140 567 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji wypełni latem zapotrzebowanie pilan na ciepłą wodę, bez konieczności uruchamiania węglowych źródeł. Nowa elektrociepłownia pozwoli na redukcję zużycia węgla o 7474 t rocznie – to  ponad 120 dużych, 62-tonowych wagonów kolejowych.

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał projektowi wsparcie unijne. Nasz wniosek wybrano z dwustu innych – podkreślał z dumą Maciej Bieniek, prezes MEC Piła. – Za tym sukcesem stoi praca zespołowa. Dziękuję każdemu ze 128 pracowników MEC Piła za udział w powstaniu EC Zachód.

Na realizację projektu MEC Piła otrzymała dofinansowanie od NFOŚiGW. Całkowita wartość projektu to 48 634 476,75 zł brutto, a wysokość dofinansowania – 18 476 468,20 zł.

Obiekt, od pomysłu do odbioru, powstał w niespełna trzy lata. Wykonawcą – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – było konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems.

Inwestycja wpisuje się w założenia unijnych regulacji, a także PEP2040 – modernizacji ciepłownictwa i rozwoju nowoczesnej kogeneracji.

W nowym obiekcie zastosowano trzy rozwiązania wygłuszające pracę silników kogeneracyjnych. Na dachu zamontowano wysokoefektywne kolektory słoneczne, co pozwoli wykorzystać energię słoneczną w produkcji ciepła i ciepłej wody.

Grupa Enea modernizuje i rozbudowuje pilskie ciepłownictwo. Corocznie MEC Piła inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania. Od siedmiu lat z powodzeniem funkcjonuje pierwszy w Pile obiekt kogeneracyjny – inwestycja kosztowała przeszło 43 mln zł. Działania obejmują również modernizację sieci ciepłowniczych – od pompowni, przez nowoczesne i energooszczędne rury preizolowane, aż do modernizacji węzłów indywidualnych i likwidacji węzłów grupowych. Przez ostatnie trzy lata MEC Piła przeznaczyła na inwestycje blisko 20 mln zł, w najbliższych dwóch latach wyda ponad 15 mln zł na modernizację i remont systemu ciepłowniczego.

MEC Piła świadczy usługi ciepłownicze w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej. Obecnie w Pile działają trzy kotłownie węglowe i jedna gazowa.