Instalowany w Energetyce Cieplnej Opolszczyzny (ECO) przy ul. Harcerskiej 15 kocioł gazowy to kolejny element realizacji strategii dekarbonizacji systemów ciepłowniczych. W przyszłości kocioł będzie mógł być zasilany również zielonym wodorem. Pod koniec lipca rozpoczął się kluczowy etap montażu kotła o mocy cieplnej 18 MWt. Koszt zadania wyniesie 8,5 mln zł.

ECO przeprowadziło w ostatnim czasie cykl modernizacji ograniczających moc kotłów węglowych i dostosowujących te jednostki do nowych, zaostrzonych od 2023 roku, wymagań środowiskowych.

– Pojawiła się konieczność zabezpieczenia niezbędnej mocy cieplnej potrzebnej w systemie ciepłowniczym w Opolu, poprzez budowę dodatkowego źródła ciepła – mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych. – Uruchomienie kotła gazowego w miejsce jednostek węglowych spowoduje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o połowę z każdego GJ, który ten kocioł wyprodukuje, w porównaniu z kotłami węglowymi .  

Nie będzie emisji pyłu, zanieczyszczeń azotowych i siarkowych – w końcowym rozrachunku globalna emisja zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery dla całego źródła w Opolu znacznie się obniży.

Umowa z wykonawcą inwestycji, firmą Envirotech z Poznania została podpisana na początku 2023 roku. Nowa jednostka kotłowa została wprowadzona za pomocą dźwigu przez specjalnie przygotowany otwór montażowy w dachu ciepłowni i posadowiona na przygotowanym fundamencie.

–  Czekamy jeszcze na zakończenie inwestycji firmy Gaz System, która rozbudowuje swoją infrastrukturę sieciową, w celu zwiększenia możliwości poboru gazu przez ECO – dodaje Mirosław Romanowicz.

Nowy kocioł gazowy rozpocznie pracę na początku 2024 roku.