75

proc.

lubelskich gospodarstw domowych jest przyłączonych do sieci ciepłowniczej 

Dzięki funduszom europejskim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 LPEC S.A.  modernizuje i rozbudowuje system ciepłowniczy we wszystkich kierunkach realizowanej rozbudowy urbanistycznej Lublina. W minionym roku zrewitalizowano lub przebudowano sieci ciepłownicze o łącznej długości ok. 4,1 km oraz wybudowano 3,5 km nowych odcinków. Największe zadania inwestycyjne to przebudowa sieci w rejonie ulic: Długosza i Popiełuszki, Jana Pawła II i Radości, Kredowej i Wapiennej, modernizacja istniejącej sieci oraz budowa nowych odcinków sieci i przyłączy w rejonie ulic: Zemborzyckiej i Południowej, rozbudowa sieci w rejonie ulic: Firlejowskiej oraz Orkana i Hetmańskiej. 

Wśród przyłączonych obiektów dominowały wielorodzinne budynki mieszkaniowe (70 proc. nowych przyłączeń), pozostałe to budynki użyteczności publicznej oraz budynki usługowe. Największe inwestycje przyłączeniowe w 2021 roku to m.in.: budynki mieszkalne przy ul. Franczaka Lalka, Skalskiego, Koralowej, Kwarcowej, Grabskiego oraz Startowej, hotel przy ul. Dolnej 3 Maja, obiekty Szpitala SPSK 1 przy ul. Staszica, budynek Pedagogiki UMCS przy ul. Głębokiej, budynek Centrum Pogotowia Ratunkowego przy ul. Wojciechowskiej. Łączna wartość zamówionej mocy cieplnej nowo przyłączonych budynków na rynku pierwotnym wyniosła 9,5 MW.

Do sieci ciepłowniczej podłączono również budynki, które korzystały dotychczas z indywidualnych źródeł ogrzewania, m.in. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, MOPR, piekarnię oraz Komendę Miejskiej Straży Pożarnej przy ul. Zemborzyckiej, kamienice przy ul. Kowalskiej, Konopnickiej oraz Niecałej. Łącznie 13 budynków o zamówionej mocy cieplnej 2,2 MW.

System LPEC S.A. w liczbach

Jeden z największych i najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce, LPEC S.A. to: 

  • 470 km sieci ciepłowniczych
  • 2200 węzłów cieplnych
  • 80 proc. sieci ciepłowniczej wykonana w technologii preizolowanej
  • 4000 budynków jest przyłączonych do sieci.

Efekty wieloletniego programu inwestycyjnego spółki to również oszczędności energii dzięki systematycznemu obniżaniu strat ciepła, spadek ubytków gorącej wody w całym systemie ciepłowniczym oraz zmniejszenie liczby i uciążliwości awarii sieci. Straty ciepła w minionym roku wyniosły 10,28 proc. i były najniższe w całej historii lubelskiego systemu ciepłowniczego, jak również jedne z najniższych w porównaniu do innych systemów ciepłowniczych w kraju. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba awarii zmniejszyła się o 32 proc., a poziom ubytków spadł o 34 proc. 

LPEC S.A. w latach 20172021 na inwestycje przeznaczyło ponad 190 mln zł. Dzięki temu wybudowano 23 km nowych sieci, 34 km kompleksowo zmodernizowano. Do sieci ciepłowniczej przyłączono 260 budynków o łącznej mocy cieplnej 86 MW, co stanowi 13 proc. rynku ciepła systemowego w Lublinie. Tym sam spółka zrealizowała wszystkie cele założone w „Strategii rozwoju LPEC na lata 2017–2021”.