W ramach wspólnych działań przedstawiciele LPEC S.A. prowadzą wykłady m.in. dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS na kierunku Administracja Publiczna. Ostatnie takie zajęcia odbyły się 8 maja br. w siedzibie LPEC S.A.

Głównym tematem wykładu był model organizacji rynku ciepła systemowego w Lublinie, który stanowi przykład efektywnego wdrażania zadań własnych gminy. Przedstawiono również istotne zagadnienia związane z prawem energetycznym oraz ustawą o samorządzie gminnym, ukazując ich znaczenie
w kontekście funkcjonowania lokalnych jednostek administracyjnych. Omówiono także Politykę Energetyczną Polski do roku 2040 oraz pakiet „Fit for 55”, analizując ich wpływ na strategie biznesowe w sektorze ciepłowniczym. Podkreślono również wyzwania, przed którymi stoją obecnie dostawcy ciepła.

Jeden z kluczowych punktów wykładu był poświęcony transformacji energetycznej ciepłownictwa systemowego w Lublinie. Studenci dowiedzieli się m.in. na jakim etapie znajduje się proces dekarbonizacji ciepła systemowego w mieście oraz jakie technologie i rozwiązania go wspierają. 

– Jesteśmy dumni z możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z przyszłymi pracownikami administracji publicznej. Uważamy, że takie inicjatywy prowadzone we współpracy z uczelniami odgrywają istotną rolę w procesie kształcenia kadr oraz w budowaniu świadomości energetycznej– podkreślił Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A. – Poznanie praktyki funkcjonowania spółek energetycznych we współpracy z samorządem oraz regulatorem jest niezwykle istotne dla zrozumienia wzajemnych oczekiwań i problemów.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. od wielu lat angażuje się w działania edukacyjne, wspierając rozwój studentów oraz promując wiedzę z zakresu energetyki i zrównoważonego rozwoju.

***

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z największych systemów ciepłowniczych w całym kraju – pod względem zamówionej mocy cieplnej system zajmuje dziewiąte miejsce. Firma eksploatuje obecnie 469 km sieci ciepłowniczych i prawie 2419 węzłów cieplnych. LPEC S.A. dostarcza ciepło do 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tys. jego mieszkańców. Firma obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia.