Program Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC S.A. jest skierowany do właścicieli budynków, którzy planują wymianę źródła ogrzewania i przyłączenie się do sieci ciepłowniczej. Dopłaty są niezależne od wszystkich pozostałych programów dofinansowań na wymianę urządzeń grzewczych, co oznacza, że mogą z nich skorzystać właściciele nieruchomości, którzy planują wystąpić o środki np. z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) lub z programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie z LPEC S.A. dotyczy wszystkich starych źródeł ogrzewania (również kotłów na paliwo gazowe). 

– W ostatnich miesiącach obserwujemy zwiększone zainteresowanie przyłączeniem do sieci ciepłowniczej – zarówno wśród lubelskich przedsiębiorców jak i budynków mieszkalnych, które wcześniej korzystały z innych sposobów ogrzewania. Proponujemy dodatkowe wsparcie takich inwestycji – podkreśla Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.   

Wartość dofinansowania obliczana jest indywidualnie: zgodnie ze wskaźnikami określonymi w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości i z regulaminem Programu Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC S.A. na rok 2022.

Poziom dofinansowania zależy m.in. od rodzaju budynku (mieszkalny jednorodzinny czy wielorodzinny), roku budowy, ogrzewanej powierzchni. Przykładowe poziomy dofinansowania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni 2000 m kw. (ok. 50 mieszkań): rok budowy 1971–1978, wartość dofinansowania ok. 10 000 zł, rok budowy 1979–1988, wartość dofinansowania ok. 8500 zł, rok budowy 1989–2002, wartość dofinansowania ok. 8000 zł, rok budowy 2003–2007, wartość dofinansowania ok. 6500 zł.  

Szczegóły na temat programu dostępne na stronie LPEC S.A.