Veolia term kontynuuje transformację istniejących systemów ciepłowniczych celem zwiększenia ich energooszczędności. Kolejny krok w tym kierunku zrealizowała w Kraśniku Veolia Wschód, spółka zależna Veolii term. 

Zakończył się pierwszy etap dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna – dostosowanie istniejących ciepłowni do nowych norm emisyjnych poprzez modernizację źródeł ciepła i dywersyfikację miksu paliwowego. 

W ramach pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna uruchomiono cztery nowe kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt (jedną parową o mocy 2,62 MWt i trzy wodne o łącznej mocy 8,1 MWt), a także zmodernizowano kocioł parowy – węglowy o mocy 12,4 MWt na biomasę wraz z zabudową nowej instalacji magazynowania i podawania biomasy.

Inwestycja pozwala na ograniczenie zużycia węgla o ponad 2,5 tys. ton (ok. 60 TJ), co stanowi ponad 15 proc. rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Dodatkowo w wyniku modernizacji zmniejszy się roczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery o 2,3 tys. ton, a także pozostałych związków, tj. pyłu, tlenków azotu czy tlenków siarki – łącznie o prawie 16 ton w roku.

Kolejny, drugi etap projektu obejmie zainstalowanie silnika kogeneracyjnego, który jednocześnie będzie wytwarzał energię elektryczną i cieplną. 

– Konsekwentna transformacja jest naszą odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, z którymi musimy się mierzyć, teraz dodatkowo wzmacniane niepewnością wywołaną sytuacją geopolityczną. Ostateczny cel jest ambitny, jednak pamiętajmy, że na ten końcowy efekt składają się wszystkie realizowane działania. Także takie jak to w Kraśniku, gdzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w lokalnym miksie paliwowym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza – podkreśla Magdalena Bezulska, prezes Veolia term. I dodaje: – Kluczem do sukcesu są działania gwarantujące ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, co nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z samorządem.

Strategia Veolii zakłada, że efektem procesu dekarbonizacji będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze. W Polsce Veolia zakłada do 2030 roku pełną dekarbonizację swoich ciepłowni w ponad 60 miastach, w których Veolia term prowadzi działalność. Kolejnym etapem jest osiągnięcie do 2050 roku przez ciepłownie Grupy Veolia neutralności klimatycznej, czyli zerowego bilansu netto emisji dwutlenku węgla. Realizacja projektu to kolejny krok w stronę dekarbonizacji. Wiąże się z poprawą jakości powietrza i redukcją emisji dwutlenku węgla. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w nowych kotłach gazowych oraz kotle na biomasę wpłynie na efektywność funkcjonowania naszej elektrociepłowni. Warto podkreślić, że wszystkie urządzenia pracują w układzie automatycznym, dopasowującym się do zapotrzebowania odbiorców ciepła podsumowuje Janusz Lewicki, prezes Veolia Wschód, spółki z grupy Veolia term zarządzającej ciepłownią w Kraśniku.