Mapa – to nie tylko graficzne zilustrowanie zasięgu sieci i  planowanych obszarów jej rozbudowy – ale przede wszystkim zbiór aktualizowanych na bieżąco zmiennych danych mówiących o potencjale rozwojowym i zapotrzebowaniu na ekologiczną energię cieplną w Krakowie.

Dokument, który uwzględnia różne uwarunkowania zewnętrzne, w tym np. dane demograficzne, plany zagospodarowania przestrzennego itp., umożliwia nie tylko dokładniejsze oszacowanie zapotrzebowanie miasta i jego mieszkańców na energię cieplną, ale także bardziej efektywne planowanie procesów inwestycyjnych MPEC w rozwój infrastruktury ciepłowniczej. 

Mapa ciepła dla Skawiny

W 2021 roku MPEC wraz z Urzędem Miasta i Gminy Skawina opracowało także mapę ciepła dla tego miasta.

Mapa ciepła umożliwi badanie potencjału rozwoju rynku ciepła dla istniejącej zabudowy i aktualnej populacji mieszkańców Skawiny, a także pozwoli określić przyszłościowe zapotrzebowanie na ciepło na podstawie podstawowego dokumentu planistycznego.