Program promocji ciepła systemowego prowadzony jest w całej Polsce przez firmy ciepłownicze, będące członkami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Opracowane w ramach programu książeczki edukacyjne oraz gotowe scenariusze lekcyjne są niezwykle chętnie wykorzystywane przez nauczycieli, a ekologiczna tematyka materiałów rozbudza zainteresowanie uczniów.

Mimo pandemii, Lekcje Ciepła w koszalińskich szkołach są prowadzone od początku tego roku szkolnego, bez problemu można je przeprowadzić również w trybie zdalnym lub hybrydowym. Co więcej, dzieci chętnie przygotowują dodatkowe materiały plastyczne o tematyce ekologicznej.

Ostatnio edukacyjne warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 18. Dzieci korzystały z książeczek z ekologicznymi bajkami o Czerwonym Kapturku. Doskonale wywiązały się też z zadania, jakim było przedstawienie w pracach plastycznych zasad ekologicznego postępowania przy korzystaniu z ciepła systemowego.