Porozumienie dwóch miejskich spółek: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, dotyczące współpracy na poziomie współdzielenia sieci ciepłowniczej, stało się faktem.

PEC Gliwice podąża drogą od dostawcy ciepła w kierunku stawania się w coraz większym stopniu administratorem ciepła i chłodu w mieście.

Na początku lipca br. pierwsze ciepło wyprodukowane w OZE na terenie miejskiego basenu Olimpijczyk popłynęło do sieci. Źródło OZE o mocy 120 kWt w okresach letnich dysponowało dużą nadwyżką, do tej pory bezpowrotnie traconą. Dzięki współpracy dwóch miejskich spółek, Olimpijczyk obniży rachunki za ciepło, a PEC Gliwice otrzyma dostęp do rozproszonego źródła ciepła, co podniesie efektywność całego systemu ciepłowniczego, bezpieczeństwo dostaw oraz będzie wspomagać ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i obniżać koszty produkcji. Tym samym basen Olimpijczyk stał się pierwszym prosumentem ciepła na terenie Gliwic, poprzez skierowanie wyprodukowanych nadwyżek ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Współpraca miejskich podmiotów to część strategii „zazieleniania” ciepła systemowego. Tak jak flagowe inwestycje w transformację energetyczną PEC-u, polegające na budowie nowych wielkoskalowych OZO-wych źródeł ciepła przy ulicy Królewskiej Tamy i Edisona, również i ta inicjatywa przyniesie korzyści środowiskowe i sprawi, że w perspektywie kolejnych lat miejskie ciepło będzie najpierw nisko-, a w kolejnych latach zeroemisyjne, co wpłynie na niższe koszty dostawy ciepła dla odbiorców.

PEC podąża drogą od dostawcy ciepła w kierunku stawania się w coraz większym stopniu administratorem ciepła i chłodu w mieście. W ten sposób będą zaspokajane potrzeby mieszkańców w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz chłodu, przy jednoczesnym wsparciu mieszkańców oraz instytucji: projektowo, technicznie, eksploatacyjnie, doradczo.

Takie działania wpisują się w strategię transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju Gliwic i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice.