„Ekolaury” to konkurs organizowany przez Polską Izbę Ekologii od 2002 roku.

PEC-Gliwice Sp. z o.o. zostało nagrodzone za opracowanie i wdrożenie jednego z pierwszych w Polsce algorytmów, który przy wykorzystaniu sieci neuronowej pozwala na dostosowanie optymalnej temperatury centralnego ogrzewania do warunków panujących na zewnątrz. 

Lepszy klimat dzięki sztucznej inteligencji

Dostępne na rynku rozwiązania sterowników ciepłowniczych opierają się na kontrolowaniu temperatury zewnętrznej i zmianie temperatury zasilania instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania w zależności od odczytów temperatury zewnętrznej. 

Nagrodzona instalacja z Gliwic to rozwiązanie innowacyjne w skali całego kraju. Ten samouczący się, inteligentny algorytm steruje podażą ciepła w zależności od wcześniejszego zużycia u danego odbiorcy oraz przewidywaniu przyszłych warunków atmosferycznych na podstawie zebranych danych o temperaturze, prędkości wiatru i zachmurzenia. 

– Nowa inwestycja nie jest rozwiązaniem skierowanym tylko do prywatnych budynków. Znajdzie ona również swoje zastosowanie w najnowszych inwestycjach PEC-u, m.in. w Parku Zielonej Energii, który będzie dostarczać w pełni ekologiczne ciepło i energię elektryczną do domów naszych odbiorców – mówi Krzysztof Szaliński, prezes zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Efektem stosowania algorytmu jest ograniczenie zużycia ciepła nawet o 5 proc., bez pogarszania komfortu cieplnego odbiorców. Wprowadzone rozwiązanie wpływa na poprawę jakości środowiskowej poprzez efektywniejszą gospodarkę paliwami, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, takich jak SO2, NOx, CO, pył, co powoduje łagodzenie zmian klimatu.

PEC-Gliwice od wielu lat mocno angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. Sukcesywnie wdraża kompleksowy plan zielonej energii, dzięki takim inicjatywom jak: budowa farmy kolektorów słonecznych, opracowanie planu stworzenia biogazowni czy Park Zielonej Energii – innowacyjny w skali całego kraju ośrodek pozyskiwania energii z paliw alternatywnych.

Nagrodę „Ekolaur 2022” odebrał prezes zarządu PEC-Gliwice, Krzysztof Szaliński,  pomysłodawca systemu, który – wraz z działami TE, TS, TL – pracował nad wdrożeniem sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie i zgłoszeniem do konkursu.