Wykonawcą przebudowy sieci ciepłowniczej w obszarze ulic: Kaczkowskiego, Krętej i Mickiewicza będzie firma ENERGOTERM z Torunia, na osiedlach Budowlanych i Dolnośląskim natomiast firma A-HAK z Łodzi. Przebudowę węzłów cieplnych przeprowadzi firma Elektrotermex z Ostrołęki we współpracy z pracownikami spółki PEC.

Przekazanie placu budowy nastąpi pod koniec czerwca br. Dokładne terminy realizacji zadań będą ogłaszane na stronie PEC Bełchatów.

Łącznie zostaną zmodernizowane prawie trzy kilometry sieci ciepłowniczej oraz powstaną trzy nowe indywidualne węzły cieplne do każdego z bloków. Łączna wartość inwestycji to prawie 4,5 mln zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania w 2022 roku spółka PEC planuje wykonanie następujących zadań:

  • budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ulic: Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza – etap II,
  • przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/II w ulicy Mielczarskiego do budynków osiedla Budowlanych 1, 2, 6–9,
  • przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego w bloku 223 do budynków osiedla Dolnośląskiego 222–224,
  • likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych w blokach osiedla Dolnośląskiego 222, 223, 224.

To kolejne zadania objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

W ramach realizowanych w latach 2011–2023 projektów z unijnym dofinansowaniem spółka zmodernizuje 42 km sieci ciepłowniczej oraz wybuduje i zmodernizuje 116 węzłów, co znacznie podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w mieście. Łączna wartość inwestycji w latach 2011–2023 w ramach wszystkich umów z NFOŚiGW to ponad 77 mln zł, z czego ok. 46 mln zł to środki z UE.