Całkowity zakaz palenia węglem? Nawet w ciągu dekady!

09-03-2022

Od 2030 roku zakaz używania kotłów na węgiel miałby obowiązywać w miastach, a od 2040 roku także na wsiach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska sprawdza możliwość aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

W Polsce co czwarte gospodarstwo domowe w miastach wykorzystuje węgiel kamienny do ogrzewania

Węglem nie tylko w piecach, ale także w kominkach nie można palić od 2019 roku w Krakowie. Do podobnej decyzji przymierza się Mazowsze, przepisy zostaną zaostrzone również we Wrocławiu, ogrzewania węglem domów jednorodzinnych planuje zakazać Śląsk.

3

mln

gospodarstw domowych w Polsce ogrzewa się „kopciuchami”

Być może jeszcze przed końcem dekady taki zakaz będzie obowiązywał we wszystkich miastach. W ramach Krajowego Programu Ochrony Powietrza rząd zlecił bowiem analizę prawną możliwości wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu palenia węglem. Analiza ma zostać przeprowadzona do 2025 roku. 

Rezygnację z węgla jako źródła ogrzewania w ciepłownictwie indywidualnym: do 2030 roku na terenach miejskich, a do 2040 roku na terenach wiejskich zakłada także Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040)

Najgorsze powietrze w Europie

Mimo obowiązującej w 13 województwach uchwały antysmogowej, która zakazuje użytkowania kotłów, pieców i kominków emitujących najwięcej zanieczyszczeń, nadal dymi u nas prawie 3 mln „kopciuchów”. Niska emisja to główny powód zanieczyszczenia powietrza w Polsce, które od lat jest najgorsze na kontynencie: z 55 miast UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem 33 znajdują się w naszym kraju! Potwierdza to niestety najnowszy raport UN Global Compact Network Poland „Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań naprawczych”, przygotowany dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), który ukazał się w lutym br.

Jakie płyną z niego wnioski? Jakość powietrza w Polsce nadal jest daleko w tyle za wytycznymi WHO, choć w ciągu ostatniej dekady nieco się poprawiła. Zmalało stężenie substancji takich, jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pyły zawieszone PM10 i PM2,5, a także metali ciężkich: ołów, arsen, kadm  i nikiel. 

Niska emisja to główny powód zanieczyszczenia powietrza w Polsce, które od lat jest u nas najgorsze na kontynencie

W 2020 roku najczystszym powietrzem oddychali mieszkańcy północnych województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wystąpiły w województwach południowych: małopolskie, śląskie, podkarpackie, opolskie, dolnośląskie oraz centralnych: mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie. Wysokie stężenie dwutlenku azotu odnotowano w aglomeracjach krakowskiej i górnośląskiej, a arsenu – w rejonie dolnośląskim.

Ochrona powietrza 2.0

Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP)został wprowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w październiku 2015 roku. Miał ułatwić walkę o czyste powietrze w Polsce – poprzez osiągnięcie poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji wskazywanych przez WHO.  

Co czwarte gospodarstwo domowe w miastach (24,7 proc.) wykorzystuje węgiel kamienny do ogrzewania.

W dotychczasowym dokumencie rozpisano kluczowe działania do 2020 roku, z perspektywą do roku 2030. W zeszłym roku MKiŚ zamówiło aktualizację Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Najważniejszą z wymienionych w projekcie inicjatyw jest rezygnacja ze spalania węgla kamiennego – w skali ogólnopolskiej do końca następnej dekady. Zostaną także ustalone wymogi dla paliw biomasowych (drewna i peletu) oraz wprowadzone nowe obowiązki dla samorządów w zakresie ochrony powietrza. 

Odchodzenie od węgla mają ułatwić nie tylko nakazy (jak ustawa antysmogowa), ale także zachęty w postaci ulgi termomodernizacyjnej czy programów „Czyste Powietrze” i nowego „Ciepłe Mieszkanie”. 

Koniec importu z Rosji?

Jest jeszcze jeden aspekt planowanej aktualizacji KPOP – zakaz palenia węglem w gospodarstwach domowych uniezależniłby Polskę od importu tego surowca z Rosji. Importowany węgiel trafia bowiem przede wszystkim do odbiorców indywidualnych (ok. 60 proc. surowca). 

To dodatkowy, dziś szczególnie ważny, argument za jak najszybszym wprowadzeniem tego zakazu.

Wyspa śmieci na Pacyfiku

10-01-2022

Nowa wyspa na Oceanie Spokojnym rozciąga się między wybrzeżem Kalifornii a Hawajami. Jest większa trzy razy od Francji, a pięć razy od Polski. To Wielka Pacyficzna Plama Śmieci.

Nowa wyspa na Oceanie Spokojnym rozciąga się między wybrzeżem Kalifornii a Hawajami. Jest większa trzy razy od Francji, a pięć razy od Polski. Trudno postawić na niej stopę, ale ma słynnych obywateli. Ta wyspa to Wielka Pacyficzna Plama Śmieci.

Czytaj dalej