Less waste, more heat. Jak ciepłownicy dzielą się ciepłem

25-04-2022

Wytwórcy i dostawcy ciepła systemowego dbają o oszczędzanie zasobów i niemarnowanie energii, troszczą się, by w lokalnej społeczności rosła świadomość ekologiczna, a tam gdzie potrzeba, spieszą z pomocą.

Ekologia zaczyna się w firmie: ciepłownicy zachęcają do proekologicznych zachowań i sami wprowadzają zielone rozwiązania w przedsiębiorstwach ciepłowniczych

Zmiany klimatu oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego postrzegamy jako główne zagrożenie dla przyszłości naszego świata. Do rozsądnego korzystania z zasobów i niemarnowania ciepła namawia Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP) wraz z dostawcami ciepła systemowego. 

Ciepłownicy nie tylko zachęcają Polaków do proekologicznych zachowań, ale sami także wprowadzają zielone rozwiązania w przedsiębiorstwach i wspierają lokalne społeczności.

– Chcemy dostarczać ciepło nie tylko do kaloryferów, ale także do ludzkich serc – przekonuje prezes MPEC Rzeszów Lesław Bącal. 

Ekologia zaczyna się w firmie

Już lata temu spółki ciepłownicze wdrażanie idei less waste zaczęły od własnego podwórka. 

LPEC Lublin wprowadził zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem w budynkach spółki, na zasadzie zaleceń i dobrych praktyk.

Jak nie marnować ciepła: pięć uniwersalnych zasad, do których przestrzegania zachęcają pracownicy Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 

MEC Koszalin stosuje zasady związane z oszczędzaniem ciepła (utrzymanie temperatury na poziomie 20oC), wymienia żarówki na energooszczędne, korzysta z akumulatorków do baterii. W firmie zamontowano krany jednouchwytowe, a w kranach – perlatory. 

Spółka przedłuża życie elektroniki, korzystając z serwisów naprawczych. W firmie wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów, a dokumenty – gdy to konieczne – są drukowane dwustronnie. Wyznaczono pojemniki do segregacji, elektrośmieci są przekazywane do odpowiedniego punktu. 

MEC dba także, by w firmie było dużo roślin.

Do końca kwietnia br. trwa wewnętrzna grywalizacja – pracownicy zgłaszają ekopraktyki i ekorozwiązania. Na pomysłodawców czekają upominki. 

Również Spółki Grupy OPEC Grudziądz od lat prowadzą segregację odpadów, m.in. zostały wyznaczone miejsca do segregowania papieru, tworzyw sztucznych, szkła i baterii; zużyte tonery są zbierane i utylizowane; stale jest monitorowana ilość gromadzonych odpadów i sposób postępowania z nimi.

Do notatek, drukarek, ksero, ale także w korespondencji zewnętrznej  do ulotek, kopert, wizytówek w Grupie OPEC jest wykorzystywany papier z recyklingu.  

OPEC Grudziądz zachęca także pracowników do korzystania z rowerów jako ekologicznego środka transportu, którym można dojeżdżać do pracy, organizując cyklicznie akcję „Rowerowe Piątki”.

Dobre lokalne praktyki ekologiczne

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi MEC Koszalin organizuje w tym roku projekt/konkurs „Nie dokarmiaj smoga”, którego celem jest promowanie dobrych praktyk ekologicznych w szkołach i środowisku lokalnym, aktywizowanie społeczności do praktycznego działania na rzecz ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu, prowadzenie aktywnych form edukacji proekologicznej, w szczególności dotyczącej sposobów ograniczenia niskiej emisji. 22 kwietnia wraz z przedszkolem nr 12 ciepłownicy zorganizowali dużą akcję ekologiczną, podczas której przygotowywano łąki kwietne dla pszczół oraz montowano zbiorniki na deszczówkę.

MPEC Konin dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizował cztery filmy edukacyjne: „Zielone źródła ciepła Wielkopolski”, „Ciepło systemowe”, „Geotermia energia przyszłości” oraz „Ciepło systemowe: skąd i dla kogo”. Filmy miały premierę w ostatnich dwóch miesiącach ubiegłego roku na kanałach internetowych. Do końca grudnia 2021 roku wyświetlono je ponad 30 tys. razy. 

PEC Bełchatów z kolei w ramach promocji kampanii „Nie marnujmy ciepła” we współpracy z Miejskim Centrum Kultury zaprasza 8 maja br. na ekologiczny spektakl Teatru Kultureska „Kosmolenie ratują Ziemię”. Będzie to wesoła lekcja ekologii, z wyjątkową oprawą muzyczną, pięknymi kostiumami i niezwykłą scenografią i wartościowym morałem: „Jeżeli zadbacie o przyrodę, możecie stać się ziemskimi bohaterami”. 

Do końca marca trwał cykl 30 warsztatów ekologiczno-edukacyjnych dla dorosłych mieszkańców Łodzi oraz seniorów, będący wspólnym projektem Fundacji Veolia Polska i Fundacji Up-Life, a realizowany  we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.  

Warsztaty, podzielone na trzy kategorie: kulinarne, zielarskie i upcyklingowe (wytwarzania nowych rzeczy ze zużytych materiałów, czy przedmiotów), odbywały się w 10 miejskich placówkach. 

To kolejny już ekoprojekt edukacyjny promujący ideę zero waste realizowany przez Fundację Veolia Polska w Łodzi. Poprzednie to m.in. „Szkoła Zero Waste” dla widzewskich podstawówek oraz „NaprawiaMY z Veolią”, w ramach którego powstały cztery kawiarenki naprawcze. 

OPEC Grudziądz stawia na budowanie wśród mieszkańców Grudziądza poczucia zbiorowej odpowiedzialności za stan powietrza. Z inicjatywy spółki miasto znajduje się w ogólnopolskiej sieci sensorów monitorujących jakość powietrza. Informacje o stanie powietrza są widoczne online na stronie internetowej OPEC-u oraz w darmowej aplikacji „Airly”. 

402

tys.

uczniów w 66 miastach wzięło udział w „Lekcjach Ciepła”

Ciepłownicy na „Lekcjach Ciepła”

Już od dekady dostawcy ciepła systemowego prowadzą program edukacyjny „Lekcje Ciepła” dla dzieci z klas I–III oraz IV–V szkoły podstawowej, dostępny od 2021 roku również na bezpłatnej platformie e-learningowej www.lekcjeciepla.pl. To cenny i aktualny materiał – tematy dotyczące ciepła, energii, w tym źródeł odnawialnych, ekologii się nie starzeją. 

Na lekcjach dzieci się uczą, co to jest ciepło i skąd się ono bierze, jak wygląda proces jego produkcji, jak powstają zanieczyszczenia powietrza i jak je można ograniczać. Poznają także sposoby niemarnowania i oszczędzania ciepła, energii i innych zasobów.  

Ulubionym momentem nauki w klasach I–III jest odsłuchanie lub pobranie książeczek edukacyjnych o „Czerwonym Kapturku w mieście”. 

W tym roku szkolnym dostawcy zapraszają szkoły biorące udział w „Lekcjach Ciepła” do przeprowadzenia ogólnopolskiego testu wiedzy o cieple i energii. Uczniowie z klas zgłoszonych do badania (pierwszy tysiąc, więc warto się pospieszyć!) otrzymają w nagrodę pięknie ilustrowane albumy edukacyjne o cieple. Zasady konkursu są opisane w serwisie „Lekcje Ciepła”.

Dla sióstr i braci mniejszych

Ciepłownicy troszczą się o czworonożnych mieszkańców swoich regionów. ECO Kutno przekazało azylowi Cztery Łapy karmę dla psów. 

Pracownicy MEC Koszalin spontaniczną akcją „Dajmy zwierzakom ciepło” odpowiedzieli na apel lokalnego schroniska, do którego trafiło wiele zwierzaków ze zlikwidowanego prywatnego schroniska w Białogardzie. Zebrali w sumie 46 kg karmy dla psów i kotów, a także kilkadziesiąt koców, kołder, prześcieradeł i ręczników. 

MPEC Rzeszów otoczył opieką schronisko Kundelek prowadzone przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. Podczas akcji ,,MPEC-owska Paka dla Psiaka i Kociaka” ciepłownicy zgromadzili sporą ilość karmy, koce, ręczniki, miski i inne akcesoria niezbędne w schronisku. 

MPEC Konin z okazji Międzynarodowego Dnia Sąsiada zorganizował akcję „Jak dobrze mieć sąsiada” na rzecz swojego najbliższego sąsiada, czyli Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Za zebrane wśród pracowników pieniądze zakupiono karmę dla zwierząt. 

Akcje prospołeczne i charytatywne

Ciepłownicy włączają się również do współorganizacji miejskich imprez kulturalnych, ekologicznych oraz w działania o charakterze charytatywnym, takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Grudziądz, Konin) czy pomoc Polskiemu Związkowi Niewidomych (Grudziądz). Pomagają stowarzyszeniom świeckim i religijnym, jak np. Dom Miłosierdzia w Koszalinie, w organizacji spotkań wigilijnych dla osób ubogich i bezdomnych. Wspierają osoby, które w pożarze straciły mieszkanie (Rzeszów). 

Solidarni z Ukrainą

24 lutego ruszyła wielka fala wsparcia obywateli Ukrainy ogarniętej wojną. Skalę i zakres pomocy pokazują działania m.in. ECO Kutno

Dla Kutnowskiego Stowarzyszenia „Nie jesteś sam”, które wspiera szukających schronienia na terenie miasta oraz pasażerów pociągów przewożących uchodźców, Spółka przekazała materace, śpiwory, poduszki, a także artykuły spożywcze, żywność dla niemowląt, soki i słodycze. Z kolei Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kutno otrzymał znaczne zapasy butelkowanej wody mineralnej.

ECO Kutno, we współpracy ze Stowarzyszeniem integracji i wsparcia cudzoziemców, pomogło także wyposażyć w artykuły biurowe i plastyczne oraz słodycze pokój zabaw – świetlicę „Słonecznik” dla rodzin z Ukrainy działający przy Kutnowskim Domu Kultury.

W związku z tym, że w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika 40 dzieci z Ukrainy rozpoczęło naukę, Spółka przekazała każdemu nowemu uczniowi wyprawki szkolne (m.in. zeszyty) i ekologiczne butelki filtrujące wodę, a szkole – zapas artykułów spożywczych umożliwiających przygotowywanie drugich śniadań i zapewnienie uczniom pełnowartościowego wyżywienia.

Jak ciepłem i sercem z Ukraińcami dzielą się dystrybutorzy i producenci ciepła systemowego w całej Polsce, pisaliśmy tutaj.

Pomagaj mądrze – najpierw pomóż sobie

11-04-2022

W samolotach mówi się, że maskę nakładamy najpierw sobie, a potem dziecku. Trudno o lepszą poradę w życiu.

W samolotach mówi się, że maskę nakładamy najpierw sobie, a potem dziecku. Trudno o lepszą poradę w życiu.

Czytaj dalej