Konin promuje się hasłem: Zielone Miasto Energii. W jakie źródła energii odnawialnej inwestuje więc MPEC-Konin?

Podstawowym źródłem, w które inwestuje MPEC-Konin, jest budowana obecnie ciepłownia geotermalna na wyspie Pociejewo. Ale to nie wszystko. Aby zoptymalizować koszty zużywanej energii, postanowiliśmy zainstalować w dwóch lokalizacjach panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 55 kWp. Pracujemy także nad koncepcją zmiany sposobu ogrzewania dla osiedla Łężyn – dotychczasową kotłownię na ekogroszek planujemy zastąpić źródłem OZE.

99 proc. ciepła dostarczanego mieszkańcom Konina pochodzi ze źródeł uznawanych za OZE.

Skąd pochodzi ciepło systemowe w Koninie? I jaki jest w nim udział OZE? 

Konin jeszcze całkiem niedawno był dużym ośrodkiem przemysłowym opartym na węglu brunatnym. Ale to już przeszłość. Teraz ciepło systemowe w Koninie jest w głównej mierze oparte na dwóch źródłach: blokach biomasowych w Elektrowni Konin oraz Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, będącym częścią Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Trzecim źródłem ciepła będzie ciepłownia geotermalna.

Biorąc pod uwagę całość ciepła dostarczanego mieszkańcom Konina, możemy założyć, że łącznie 99 proc. pochodzi ze źródeł uznawanych za OZE. Pozostałe 1 proc. to ta mała kotłownia osiedlowa opalana ekogroszkiem na osiedlu Łężyn.

Prezydent Konina na początku czerwca br. ogłosił konsultacje społeczne, dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030. Jakie działania MPEC wpisują się w realizację celu: „Konin to miejsce, w którym pulsuje energia nowoczesnych, przyjaznych dla człowieka i środowiska technologii”?

Strategia miasta i strategia MPEC-u muszą być ze sobą zbieżne. Obecnie trzy nasze projekty wpisane do strategii miasta Konina, a mianowicie: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”, „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina” oraz „Modernizacja węzłów i sieci ciepłowniczych miasta Konina”. Łączna wartość tych projektów to blisko 100 mln zł, oczywiście przy istotnym wsparciu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Miejskie systemy ciepłownicze w wielu miastach Polski wymagają gruntownej modernizacji i rozbudowy. Jaki jest stan sieci ciepłowniczej w Koninie?

Stan naszej sieci ciepłowniczej uznajemy za dobry, jednak cały czas skupiamy się na jej modernizacji i optymalizacji. Celem tych wysiłków jest minimalizacja strat ciepła oraz zapewnienie bezawaryjnej i ciągłej dostawy ciepła. 

Ilu mieszkańców Konina ogrzewa domy i mieszkania ciepłem systemowym? Jaki to procent miasta?

Obecnie mamy ponad 2 tys. odbiorców. Część z nich to np. spółdzielnie mieszkaniowe obejmujące swoim zasięgiem od kilku do kilkunastu tysięcy mieszkańców, podanie więc dokładnej liczby osób korzystających z ciepła systemowego jest trudne. Z analiz MPEC-u wynika jednak, że ponad 80 proc. mieszkańców Konina korzysta z ciepła systemowego.

Jaki jest potencjał geotermalny Polski, w tym Konina?

Polska posiada bardzo korzystne warunki geotermalne, obecnie jednak wykorzystujemy niewiele tego potencjału. Gorące źródła są przede wszystkim umiejscowione na tzw. Niżu Polskim, a także w Karpatach i Sudetach. Konin jest jednym z tych szczęśliwych miejsc – w 2015 roku odkryto tu źródło wody o temperaturze znacznie przekraczającej 90°C.  

W czerwcu 2021 roku rozpoczęła się budowa ciepłowni geotermalnej na wyspie Pociejewo. Na jakim etapie jest inwestycja? Jak Konin i MPEC skorzystają na uruchomieniu ciepłowni geotermalnej?

Inwestycję można podzielić na dwa zadania: wykonanie odwiertu zatłaczającego Konin GT-3 oraz budowa obiektu ciepłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jeśli chodzi o wykonanie odwiertu, to kilka dni temu długość otworu osiągnęła blisko 2900 m, a jego faktyczna głębokość – ok. 2600 m (różnica wynika z technologii wykonania otworu – otwór typ S). 

Można powiedzieć, że podstawowe prace wiertnicze zostały wykonane, pozostają prace związane z zamontowaniem orurowania i filtra. Szacujemy, że zajmie to jeszcze kilka tygodni. Równolegle trwają prace budowlane w ciepłowni, pojawiła się konstrukcja stalowa, a wiele elementów wyposażenia technicznego ciepłowni jest już gotowych, czeka u wykonawcy na montaż bezpośrednio na obiekcie. Planowane uruchomienie ciepłowni to pierwszy kwartał 2023 roku.

Wartość inwestycji to ponad 60 mln zł. Ciepłownia z jednej strony będzie źródłem ciepła dla mieszkańców miasta, z drugiej – to potencjalny początek wykorzystania źródeł geotermalnych do celów rekreacyjnych i leczniczych.

MPEC-Konin angażuje się w edukację proekologiczną dzieci i młodzieży. Czy może Pan podać przykłady tych działań?

Od roku jesteśmy w programie promocji ciepła systemowego i korzystamy z możliwości, jakie nam daje ten program. Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży rozpoczęliśmy, korzystając z lekcji online. Potem przyszła pora na „Lekcje Ciepła”, które zadebiutowały w Koninie w roku szkolnym 2021/22 i od razu cieszyły się powodzeniem, a prezydent miasta Konina objął projekt honorowym patronatem. 

W „Lekcjach Ciepła” wzięło udział ponad 600 uczniów klas trzecich szkół podstawowych. W przyszłym roku szkolnym planujemy rozszerzyć projekt na klasy czwarte, liczymy więc, że obejmie on swoim zasięgiem ponad 1200 uczniów. 

Równolegle realizujemy również projekty z zakresu edukacji ekologicznej wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy projekt „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”, które miały na kanałach internetowych ponad 30 tys. wyświetleń. W tym roku realizujemy projekt „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – modyfikacja sali edukacji ekologicznej dla Wielkopolski Wschodniej”, dzięki któremu będziemy mogli prowadzić zajęcia z edukacji ekologicznej we własnym obiekcie bądź korzystając z mobilnego laboratorium prowadzić zajęcia w szkołach. Łącznie na te projekty pozyskaliśmy ponad 130 tys. zł ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.