– W transformacji energetycznej Grupy Kapitałowej ECO postawiliśmy na zwiększenie udziału gazu w miksie paliwowym, ale pod warunkiem maksymalnego wykorzystania procesu jego spalania – podkreśla Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych. – Stąd dynamiczny rozwój źródeł kogeneracyjnych – budujemy je wszędzie tam, gdzie to możliwe i opłacalne.

Nadrzędnym celem budowy układów kogeneracyjnych jest zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania energii, co wprost przekłada się na redukcję zużycia węgla. Tylko w br. na obszarze działania GK ECO zużycie węgla w miksie paliwowym spadło o ponad 10 proc. W całej Grupie Kapitałowej w gazowych układach kogeneracyjnych jest produkowanych 62,6 MWe i 156,7 MWt.

– Układy w Żarach i Nowej Soli są bliźniacze – wyjaśnia Krzysztof Diduch, prezes zarządu ECO Kogeneracja. – Zostały zbudowane przez tego samego wykonawcę w oparciu o silnik kogeneracyjny marki Caterpillar, czyli przez producenta, którego silniki pracują już w Kutnie. Moc każdego z silników to 2,027 MWe i 1,978 MWt. Budowa układów kogeneracyjnych to znacząca pozycja w budżecie inwestycyjnym GK ECO.

– Pozyskujemy na ten cel środki unijne – uzupełnia Paweł Krawczyk, członek zarządu ECO ds. ekonomicznych. – Na układy w Nowej Soli i Żarach pozyskaliśmy dotację w wysokości 45 proc. wydatków kwalifikowanych, a każda z inwestycji kosztowała około 10 mln zł.

ECO złożyło też wnioski o dopuszczenie układów kogeneracyjnych w Żarach i Nowej Soli do systemu premii gwarantowanej w ramach systemu wsparcia operacyjnego dla skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji gazowej.
Fundamentem inwestycji w ekologiczne źródła ciepła systemowego i energii elektrycznej jest ich udział w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

– Budowa nowego źródła energii w Nowej Soli pozwoliła na roczne ograniczenie zużycia węgla o 1600 ton, a emisji dwutlenku węgla o 13,3 tys. ton. Analogicznie w Żarach jest to roczny spadek zużycia węgla o 1530 ton i emisji dwutlenku węgla o 12,7 tys. ton – wylicza Halina Matuszczak, dyrektor Oddziału Lubuskiego ECO.

Ograniczenie zużycia węgla, czyli oszczędność energii pierwotnej, wpływa wprost na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie – podniesienie komfortu życia mieszkańców miast ogrzewanych przez Grupę Kapitałową ECO.