Zgodnie z przyjętą na początku lutego „Polityką energetyczną Polski do 2040 roku”, udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku wyniesie co najmniej 23 proc., przy czym 28 proc. w ciepłownictwie i nie mniej niż 32 proc. w elektroenergetyce. Plan zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 30 proc. do 2030 roku w stosunku do 1990 roku. Natomiast poprawa jakości powietrza będzie wymagała zwiększenia efektywności energetycznej budynków i rozwoju ciepłownictwa systemowego (czterokrotny wzrost liczby efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 roku).

Zielona transformacja wymaga zatem zintegrowanego podejścia i wdrażania nowych, przyjaznych środowisku, rozwiązań na styku budownictwa i energetyki.

Istotny krok w kierunku budowy niskoemisyjnego systemu energetycznego oraz rozwoju ekologicznych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań stanowi partnerstwo SunRoof i Veolii, w ramach którego dla klientów biznesowych i samorządowych zostaną zrealizowane projekty zapewniające 100 proc. energii pochodzącej z OZE.

Współpraca polega na wykorzystaniu wydajnych dachów solarnych i fasad 2w1 jako podstawowego źródła energii w połączeniu z nisko- i zeroemisyjnymi sieciami ciepłowniczymi i elektroenergetycznymi, pokrywającymi resztę zapotrzebowania na prąd i ciepło w domach oraz obiektach użyteczności publicznej.

– Z Veolią dzielimy wspólną wizję neutralnych klimatycznie miast i otwieramy nowe możliwości całkowitego przejścia na zrównoważoną energię. Kluczowym elementem naszej współpracy jest myślenie synergiczne. Uzupełniamy solarne innowacje o technologie nowej generacji i pokazujemy, jak najczystsza i łatwo dostępna energia słoneczna zmienia naszą przyszłość – mówi Lech Kaniuk, CEO SunRoof.

Kluczowe znaczenie w osiągnięciu neutralności klimatycznej ma poprawa efektywności energetycznej budynków. Standard energetyczny większości z nich odbiega od tego, który od 2021 roku obowiązuje wszystkie nowe i remontowane obiekty. Szacuje się, że nawet 75 proc. budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie. Tak ważne jest zatem promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przyszłością jest fotowoltaika zintegrowana z architekturą – nie tylko ze względów praktycznych, ale i wizualnych. Nie ingeruje ona w miejski krajobraz – w przeciwieństwie do standardowych instalacji PV montowanych na budynkach – i pozwala zachować wysoką estetykę przestrzeni publicznej.

– Ideą działalności Veolii jest „odnawianie zasobów świata”, rozumiane m.in. jako optymalne wykorzystanie zasobów, które mamy do dyspozycji. Sięgnięcie po energię słoneczną jest naturalnym krokiem w realizowanym przez nas od lat procesie dekarbonizacji. Wprowadzając do naszej oferty usługi oparte na fotowoltaice, wspieramy zieloną transformację w Polsce – przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza w miastach i przestawienia gospodarki na tory niskoemisyjności – podkreśla Adrian Sienicki, dyrektor handlowy Veolia Energia Łódź.

Veolia to kluczowy dostawca ciepła systemowego w Polsce. Jest także inwestorem, który poprzez wdrażane innowacje modernizuje polski sektor energetyczny oraz, podobnie jak SunRoof, wychodzi naprzeciw wyzwaniom klimatycznym.