Przedstawiciele Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz Fundacji Veolia Polska, działającej w imieniu Veolii Energia Warszawa, podpisali umowę, która wyznacza kolejny etap w zaangażowaniu się firmy w zazielenianie stolicy. Obejmuje ona nie tylko techniczne aspekty, ale również edukację ekologiczną.

Podczas spotkania zorganizowano ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci, które koncentrowały się na takich kluczowych zagadnieniach, jak obieg wody w naturze i metody efektywnego zarządzania zasobami wodnymi. Działania te są częścią szerszej inicjatywy Veolii, mającej na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i zielonej infrastruktury w stolicy.

4.

miejsce

od końca zajmuje Polska pod względem zasobów wodnych

Edukacja ekologiczna

Problem braku wody i pustynnienia dotyka m.in. centralnej Polski. Poziom wody w jeziorach i rzekach, podobnie jak wód gruntowych, nieustająco spada. Polska jest na czwartym miejscu od końca w UE, jeżeli chodzi o zasoby wodne, z kolei nasz ślad wodny jest około dwóch razy wyższy od unijnej średniej, co oznacza, że zużywamy dwa razy więcej wody niż pozostałe kraje Unii.   

– Z retencją wody też nie jest w Polsce najlepiej, mnóstwo wody marnujemy – retencjonuje się ją na poziomie około 6 proc., a przykładowo w Hiszpanii, która boryka się z dramatycznym niedoborem wody, jest to już ponad 45 proc. – wyjaśniała Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Veolia Polska. – To jeden z powodów, dla których Fundacja Veolia Polska podjęła decyzję o włączeniu się w budowę ogrodu deszczowego nad Południową Obwodnicą Warszawy. To jeden z tego typu projektów, które realizujemy każdego roku we współpracy z samorządami lokalnymi, jako praktyczne działanie wspierające nasze programy edukacyjne związane ekologią i ochroną środowiska naturalnego.

Retencja wody w mieście

Zmiany klimatu, z którymi obecnie się mierzymy, każą nam inaczej niż dotąd spojrzeć na gospodarowanie wodami opadowymi. Naprzemienne nawalne deszcze i okresy suszy sprawiają, że powinniśmy dążyć do zatrzymania wody w miejscu opadu i możliwie efektywnego jej wykorzystania. Jednym z ciekawszych narzędzi jest tutaj właśnie system ogrodów deszczowych zaprojektowany w parku linearnym nad Południową Obwodnicą Warszawy. Największy z nich, sfinansowany przez Fundację Veolia w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy, to nie tylko miejsce retencji wody, ale też relaksu wśród zieleni przystosowanej do naprzemiennych okresów nadmiernej obfitości wody i jej deficytu.

 „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę”

Od 2021 roku programem „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę”, który Veolia realizuje z miastem st. Warszawa, objęto 62 placówki edukacyjne. Veolia zamontowała w nich w sumie 124 zbiorniki do łapania deszczówki, posadzono łącznie 100 drzew oraz 240 krzewów i bylin. Zostały także przygotowane obszerne materiały edukacyjne dla dzieci oraz scenariusze do prowadzenia zajęć o znaczeniu wody w przyrodzie. Szkoły otrzymały 24 makiety edukacyjne do prowadzenia zajęć o odnawialnych źródłach energii oraz 24 zewnętrzne minilampy solarne.

W kwietniu br. rozpoczął się równie ważny etap programu, tym razem prowadzony wspólnie z warszawskim ZOO. W ramach działań w ogrodzie zoologicznym w Warszawie zostanie łącznie zamontowanych 38 zbiorników na deszczówkę, pojawi się nowa zieleń i zostaną przygotowane materiały edukacyjne dla dzieci oraz tablice interaktywne. Materiały w stołecznym ZOO będą dostępne dla każdego, kto będzie zainteresowany poznaniem roli wody dla planety, dla miasta i dla życia każdego z nas. 

***

Od ponad 25 lat Veolia jest niezawodnym partnerem przemysłu i polskich miast, znajdujących się w procesie ekologicznej transformacji. Opierając się na wiedzy i międzynarodowym doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi środowiskowe i rozwiązania bazujące na wyzwalaniu synergii i maksymalizacji korzyści wynikających z wdrażania idei gospodarki cyrkularnej. Działając w trzech sektorach – energii, wody i odpadów, zajmuje się m.in. produkcją oraz dostarczaniem ciepła, realizacją usług ciepłowniczych dla ok. 3 mln klientów, obrotem oraz sprzedażą energii, a także przesyłem i oczyszczaniem wody. Stale inwestując w rozbudowę i modernizację infrastruktury, rozwija również nowoczesne usługi związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej oraz Total Waste Management, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całego kraju.

Veolia w Polsce zatrudnia ponad 4,6 tys. pracowników, których misją jest „Odnawianie zasobów świata”. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Veolia EKOZEC, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczając ciepło systemowe i zaspokajając tym samym 80 proc. potrzeb cieplnych Warszawy. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża innowacyjne, efektywne energetycznie rozwiązania, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Czuwa nad bezpieczeństwem i pewnością dostaw ciepła, dbając o właściwe funkcjonowanie 1900 km stołecznej sieci ciepłowniczej i tysięcy węzłów cieplnych.