Grupa Veolia postawiła sobie ambitny cel eliminacji węgla do 2030 roku i osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Już teraz prowadzi wiele projektów inwestycyjnych, których celem jest zmiana obecnego miksu paliwowego i zastąpienie węgla paliwem gazowym, OZE i energią pochodzącą z odzysku zarówno z procesów technologicznych, jak i termicznego przekształcania odpadów. Jednym z takich projektów jest budowa efektywnego energetycznie systemu kogeneracyjnego w Tarnowskich Górach.


Na terenie ciepłowni powstanie zespół kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym o mocy 2 x 2 MW wraz z kotłownią opalaną biomasą leśną o mocy 12 MW oraz zespół kogeneracyjny o mocy 1 MWt i 0,99 MWe wykorzystujący gaz ziemny i biogaz wyprodukowany z lokalnej oczyszczalni ścieków.

– Budowa efektywnego energetycznie systemu wpisuje się w strategię Grupy Veolia term, zgodnie z nią do końca 2030 roku węgiel zostanie wyeliminowany we wszystkich systemach, którymi zarządzamy –  powiedziała prezes Grupy Veolia term Małgorzata Bezulska.

Budowa zespołów kogeneracyjnych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o łącznej wysokości 18 mln zł. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na maj 2023 roku.

– Droga w kierunku gospodarki bezemisyjnej nie polega tylko na eliminacji węgla z największych elektrowni i systemów ciepłowniczych. To właśnie takie inwestycje jak ta w Tarnowskich Górach w wysokosprawne systemy energetyczne pozwalają na efektywną produkcję ciepła i energii elektrycznej, wspierając transformację i rozwój lokalnych gospodarek – podkreślił prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce Frédéric Faroche. 

Uruchomienie systemu w Tarnowskich Górach pozwoli ograniczyć zużycie węgla o 13 000 ton, czyli aż o 360 wagonów, oraz zredukować emisję dwutlenku węgla o 13 582 ton w skali roku. W efekcie nastąpi także zmniejszenie emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenku azotu. To bezpośrednio przełoży się na komfort życia mieszkańców i poprawę jakości powietrza.