Umowa nabycia 75 proc. udziałów w Zgorzeleckim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (ZPEC) pomiędzy Szczecińską Energetyką Cieplną (SEC) a miastem Zgorzelec została podpisana 31 marca br. 

Miasto zachowa 15-proc. pakiet udziałów, pozostałe 10 proc. zostanie nieodpłatnie przekazane pracownikom ZPEC-u.  

Kwota transakcji wyniosła 16,5 mln zł. Zysk ze sprzedaży ZPEC-u zostanie przeznaczony na kompleksową modernizację Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zgorzelcu. 

SEC zobowiązał się do zrealizowania takich inwestycji, jak m.in. modernizacja źródła, zmiana technologii wytwarzania ciepła, dostosowanie źródła do wymagań środowiskowych oraz rozwój nowych usług.

– Takiego inwestora nam potrzeba, aby nasza zgorzelecka ciepłownia sprostała nowym regulacjom unijnym – podkreśla burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz. A prezes ZPEC Grzegorz Bicki dodaje: – Zmiana zawsze budzi czysto ludzkie wątpliwości. Gotowość inwestora do rozmów z przedstawicielami pracowników i pakiet socjalny w postaci gwarancji zatrudnienia na 5 lat, rozwiązania płacowe i socjalne co najmniej takie same, jak obowiązujące, oraz premia prywatyzacyjna –  to pozwala naszym pracownikom czuć się spokojnie i bezpiecznie.

– Będziemy mogli zaproponować miastu Zgorzelec i jego mieszkańcom najnowocześniejsze, efektywne i sprawdzone już w innych spółkach naszego koncernu rozwiązania energetyczne – mówi Mariusz Majkut, prezes Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.  – Bardzo cieszymy się również z inicjatywy samorządów po obu stronach Nysy mającej na celu połączenie systemów ciepłowniczych Zgorzelca i Görlitz. Nie bez znaczenia dla tego projektu będzie nasze doświadczenie z utworzenia połączenia pomiędzy systemami ciepłowniczymi Słubic i  Frankfurtu nad Odrą.

We wszystkich dziesięciu. polskich miastach, w których SEC odpowiada za dostawy ciepła, zainwestowany kapitał oraz nowoczesne zarządzanie przełożyły się na istotną zmianę – zmodernizowano źródła, spółki są rentowne, a ceny ciepła stabilne.