Uchwała otwiera drogę do modernizacji Ciepłowni Zawiszów w kierunku dekarbonizacji oraz uzyskania przez spółkę statusu przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim bezpieczeństwo dostaw ciepła, czystsze powietrze oraz w długiej perspektywie – ograniczenie wzrostu cen energii.

Produkcja ciepła w MZEC Świdnica opiera się obecnie w 100 proc. na węglu. Dekarbonizacja systemu jest nieunikniona – ze względu na unijne regulacje klimatyczne zaostrzające normy emisji dwutlenku węgla oraz rosnące koszty uprawnień do emisji, a co za tym idzie – wzrost cen energii dla odbiorcy końcowego. Na te ostatnie znaczący wpływ ma również dostępność surowców i ceny paliw. Wszystkie te czynniki sprawiają, że systemy ciepłownicze w całej Polsce muszą przejść w najbliższych latach transformację.

Na zlecenie MZEC Świdnica, Krajowa Agencja Poszanowania Energii przygotowała studium wykonalności, w którym przeanalizowała dziewięć wariantów modernizacji zakładu w kierunku dywersyfikacji źródeł ciepła. Dotychczasową produkcję opartą na węglu w perspektywie kilkunastu lat ma zastąpić miks energetyczny oparty na gazie, biomasie i RDF-ie. To wstępna rekomendacja, która będzie przedmiotem dalszych analiz. Oprócz KAPE, przy realizacji projektu MZEC będzie współpracować z szeregiem instytucji, w tym m.in. z Państwowym Funduszem Rozwoju oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

– Modernizacja systemu to wyzwanie, z którym mierzą się obecnie ciepłownie w całej Polsce. Podobne procesy trwają już m.in. w Ostrowie Wielkopolskim, Dzierżoniowie, Krośnie czy Olsztynie – wyjaśnia Jacek Piotrowski, prezes zarządu MZEC Świdnica. – Opracowanie ekspertów KAPE przedstawia kompleksową analizę sytuacji wyjściowej i wskazuje możliwe warianty modernizacji ciepłowni. Na tej podstawie eksperci zarekomendowali rozwiązanie zapewniające optymalny kierunek inwestycji z perspektywy ekonomicznej, technologicznej i prawnej. To dla nas punkt wyjścia do dalszych analiz i prac oraz do prowadzenia rozmów z Polskim Funduszem Rozwoju.

Szacowana wartość inwestycji to 300 mln zł. Część środków na inwestycję w OZE opartą na biomasie została przyznana w przyjętym przez Sejmik Województwa Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego 2021–2030. Pozostałe środki muszą zostać pozyskane od zewnętrznych inwestorów.

Uchwała Rady Miejskiej to kontynuacja działań na rzecz modernizacji systemu ciepłowniczego w Świdnicy podejmowanych przez władze miasta i spółki w ostatnich latach. Przykładem wcześniejszych inicjatyw jest Program KAWKA, którego efekty plasują Świdnicę w czołówce miast w regionie pod względem procentowego rozwoju sieci ciepłowniczej i likwidacji pieców węglowych.