Strony podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wykorzystania potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.

60

proc.

mieszkańców Poznania korzysta z ciepła, które produkuje i dostarcza Veolia Energia Poznań

Ciepło ze ścieków komunalnych oraz zasobtzw. ciepła traconego, które powstaje w procesach technologicznych towarzyszących oczyszczaniu ścieków, mogą być wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej zarządzanej przez Veolię Energię Poznań S.A. Pozwoli to nie tylko na pozyskanie ogromnych ilości ciepła, ale także na redukcję zużycia węgla i poprawę jakości powietrza w mieście.

Wstępna koncepcja odzysku ciepła ze ścieków komunalnych zakłada budowę pomp ciepła w Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków o mocy odpowiednio 16 MW i 5 MW. Szacowany potencjał odzysku  ciepła wynosi 460 tys. GJ rocznie. Przełoży się to na ograniczenie zużycia węgla o ok. 25 tys. ton, co w konsekwencji pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o 50 tys. ton w skali roku, co równałoby się posadzeniu 7 mln drzew.

W ramach porozumienia Aquanet i Veolia będą pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi wytwarzania energii odnawialnej oraz przyczyniającymi się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Przeprowadzona zostanie m.in. ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych do produkcji zielonego wodoru, jest także planowane przygotowanie koncepcji budowy nowych źródeł energii przez Veolię Energię Poznań na terenach należących do Aquanet w obrębie Miasta Poznania.

Veolia chce być partnerem w zrównoważonym rozwoju miast – celem w tym zakresie jest minimalizacja śladu ekologicznego firmy poprzez ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz maksymalizację wykorzystania rozwiązań bazujących na idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Zwłaszcza dziś, w kryzysowym czasie, nie możemy sobie pozwolić na marnowanie potencjału tkwiącego w cieple odpadowym – powiedział Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Będąc liderem transformacji ekologicznej, zrealizowaliśmy już na terenie Poznania serię inwestycji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej oraz stanu środowiska naturalnego.

Prezes Grupy Veolia podkreślił również, że porozumienie to kolejny etap transformacji poznańskiego systemu ciepłowniczego, który wraz z odzyskiem ciepła z fabryki VW, a także uruchomionym już odzyskiem ciepła ze ścieków w Szlachęcinie, pozwoli na uczynienie Poznania prawdziwie innowacyjnym i zielonym miastem.

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Poznania Veolia prowadzi także projekty edukacyjne dotyczące racjonalnego użytkowania energii, m.in. uruchomioną we wrześniu br. kampanię „Stopień mniej znaczy więcej”.