Veolia, wytwórca i dystrybutor ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji, zarządza także siecią ciepłowniczą w Poznaniu. Zaopatruje w ciepło około 60 proc. mieszkańców, a także zakłady przemysłowe i instytucje użyteczności publicznej.

Od ponad dziesięciu lat Veolia Energia Poznań aktywnie realizuje globalną strategię Veolii, która zakłada odejście od węgla do 2030 roku oraz osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Firma stawia sobie ambitny cel zdobycia pozycji lidera transformacji ekologicznej, poprzez rozwój energetyki opartej na biometanie, wodorze oraz cieple odpadowym.

– Nasza wizja transformacji energetycznej jest zgodna z zakładanymi celami klimatycznymi, ujętymi w unijnych regulacjach, takich jak pakiet „Fit for 55” – stwierdza Frédéric Faroche, prezes zarządu oraz dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Jego postulaty są skierowane na redukcję emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego gospodarowania zasobami i stanowią kluczowy element naszej strategii, która zakłada całkowitą redukcję dwutlenku węgla i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Innowacyjne rozwiązania wprowadzone przez poznańską Veolię wpłynęły na zmniejszenie zużycia węgla oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla aż o 60 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Teraz spółka wykonała kolejny krok na drodze ku dekarbonizacji. W sąsiedztwie istniejącej elektrociepłowni  są budowane dwa bloki gazowe. 25 września br. został wmurowany akt erekcyjny pod tę inwestycję.

Planowane uruchomienie nowych bloków gazowych o łącznej mocy cieplnej do 214 MW i mocy elektrycznej do 114 MW nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku. Bloki gazowe będą produkować rocznie 800 GWh energii elektrycznej oraz 3,5 tys. GJ ciepła.

Projekt gazowy Veolii w Poznaniu wygrał już kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2026 roku. Poznańskie bloki gazowe będą wyposażone w nowoczesne i niezawodne turbiny SGT-800 umożliwiające współspalanie wodoru i ich dalszą modernizację w kierunku całkowitego przejścia na wodór. Innowacyjna technologia pozwoli również na wykorzystanie biometanu, którego potencjał jest w Polsce rozwijany.

– W Europie głównymi zobowiązaniami Grupy Veolia jest dekarbonizacja naszych działań oraz wspieranie naszych klientów w zmniejszaniu ich śladu węglowego. Zobowiązaliśmy się do wyeliminowania węgla z produkcji energii i ciepła do 2030 roku i promowania wdrażania zrównoważonych, lokalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii – podkreśla Philippe Guitard, dyrektor zarządzający, wiceprezes Veolii na Europę Środkowo-Wschodnią. – Nasza Grupa zainwestowała w ten program 1,5 miliarda euro, z czego znaczna część została przeznaczona na inwestycje tutaj, w Poznaniu, gdzie chętnie angażujemy się w strategiczne partnerstwa na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów, ochrony zasobów naturalnych i realnego wpływu na jakość życia mieszkańców.

System kogeneracji gazowej w Poznaniu zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz zapewni czystsze powietrze dla miasta. Przyczyni się również do odejścia od spalania węgla, ograniczając jego transport w skali 6,5 tys. wagonów rocznie. Efekt środowiskowy w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla wyniesie 390 tys. ton rocznie, co można porównać z nasadzeniem 40 tys. hektarów lasu.

Jak podkreślają przedstawiciele Veolii, budowa dwóch nowych bloków gazowych, to kolejny krok w konsekwentnie realizowanej strategii odejścia od węgla. Dzięki zaawansowanym technologiom na rzecz dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, do 2030 roku Poznań wysunie się na pozycję lidera wśród polskich miast w pokonywaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym.

Dekarbonizacja Poznania

W 2021 roku Veolia uruchomiła akumulator ciepła. Jak wielki termos magazynuje on nadwyżki ciepła, które są dystrybuowane w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Instalacja pozwala zmniejszyć zużycie węgla w procesie produkcji ciepła o 11,5 tys. ton oraz zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 24 tys. ton rocznie – to jakby posadzić 4 mln dużych drzew i ograniczyć dostawy węgla aż o 190 wagonów.

Ponadto, we współpracy z Volkswagenem Poznań Veolia zrealizowała projekt pozwalający na odzysk ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych w fabryce Volkswagena. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na ogrzanie około 6500 mieszkań.  

Kolejnym działaniem na rzecz poprawy efektywności energetycznej miejskiej sieci ciepłowniczej jest podpisane, pomiędzy miastem Poznań, spółką Aquanet – należącą do czołówki przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz Veolią, porozumienie o współpracy w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Veolia podjęła także próbę zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW, która może pokryć całoroczne zapotrzebowanie na ciepło dla niemal 20 proc. mieszkańców Poznania. Partnerem przy tym przedsięwzięciu jest duńska firma Innargi.