– Decyzja dotycząca wejścia spółki w obszar dystrybucji paliwa gazowego jest podyktowana względami ekologicznymi – wyjaśnia Marcin Denkiewicz, prezes zarządu ECO Logistyka. – Cała Grupa Kapitałowa ECO koncentruje działania inwestycyjne na celu jakim jest neutralność klimatyczna. Do jej osiągnięcia wykorzystanie gazu jako paliwa przejściowego jest w ciepłownictwie konieczne.

Na ul. Harcerskiej w Opolu ECO Kogeneracja do końca 2022 roku wybuduje nowy gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji (GUK). Będzie stanowił źródło energii cieplnej dla mieszkańców, a także produkował energię elektryczną, która zwiększy dotychczasowy wolumen obrotów ECO na Towarowej Giełdzie Energii.

Gaz, którego dystrybutorem będzie ECO Logistyka, trafi właśnie do tej instalacji.

– Do tej pory dystrybucję gazu dla GK ECO prowadził w Opolu Gaz System, a w innych lokalizacjach Polska Spółka Gazownicza – mówi Andrzej Rezwiakow, członek zarządu ECO Logistyka. – Planujemy budowę gazociągu od stacji redukcyjnej przy ciepłowni na drugą stronę ulicy Harcerskiej, gdzie powstanie GUK I (aktualnie są tam kolektory słoneczne). Budową gazociągu zajmie się kolejna spółka z Grupy ECO – ECO Serwis.

W 2020 roku w maju ECO Logistyka otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki promesę koncesji, pełna koncesja została wydana w kwietniu 2021 roku. Od października br. ECO Logistyka będzie prowadzić dystrybucję gazu dla Oddziału Opole ECO SA, a od końca 2022 roku także dla ECO Kogeneracja.

– Skala tego zadania może wydawać się niewielka, ale ma duże znaczenie dla przyszłości – wyjaśnia Marcin Denkiewicz. – Ewolucyjne zmiany w naszej firmie są tak samo nieuniknione, jak w całej branży ciepłowniczej.

Zmiany związane z zazielenieniem ciepłownictwa w spółkach Grupy Kapitałowej ECO przekładają się również na zakresy obowiązków pracowników ECO Logistyka.

–  Zmniejszenie zużycia węgla w energetyce spowoduje zmiany w Laboratorium Ochrony Środowiska. Zakres świadczonych usług będzie ewoluował – mówi prezes Denkiewicz. – Dbamy jednak o to, aby te zmiany przebiegały w sposób dogodny dla pracowników. I oznaczały szansę na rozwój nowych kompetencji, a w to zawsze warto inwestować.