Jak co roku, redakcja „Strefy Gospodarki” wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” przyjrzały się działającym w Polsce przedsiębiorstwom ciepłowniczym. Analizie zostały poddane zarówno kwestie techniczne, jak i finansowe. Pod uwagę brane były również tzw. dane „miękkie”, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości, polityka personalna czy też udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.  

– Cieszę się, że nasze zaangażowanie i konsekwencja w działaniu znalazły odzwierciedlenie w wysokiej pozycji w rankingu. Nasze przedsiębiorstwo dba o bezpieczeństwo dostaw ciepła dla niemal całego miasta, dlatego traktujemy ten sukces również jako zobowiązanie do dalszego doskonalenia naszych standardów – powiedział Konrad Nowak, prezes MPEC Olsztyn.

Celem rankingu jest wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw, przedstawienie czołówki branży ciepłowniczej Polski, ale przede wszystkim – upublicznienie informacji związanych z branżą ciepłowniczą w naszym kraju. Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wielki wysiłek popularne PEC-e wkładają w codzienną pracę oraz utrzymanie wysokiej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń i instalacji przez cały rok.