Obiekt został wyburzony metodą strzałową, użyto do tego 25 kg dynamitu rozmieszczonego w 400 otworach o średnicy 3 cm każdy, nawierconych w strukturze obiektu w siedmiu rzędach na wysokości ok. 2 metrów, jak precyzyjnie wyliczył inż. Krzysztof Dymek z firmy zajmującej się wyburzeniem.  Tutaj można zobaczyć całą operację.

– Wyburzenie komina jest częścią projektu modernizacji Ciepłowni Kortowo – informuje Konrad Nowak, prezes MPEC Olsztyn. – W zeszłym roku zakończyliśmy budowę nowej ciepłowni opalanej biomasą Kortowo BIO. Nasz partner rozpoczął budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z kotłownią szczytową, a my przeszliśmy do kolejnego etapu modernizacji ciepłowni węglowej – dostosowujemy nasze źródło do nowych uwarunkowań środowiskowych.

Modernizacja ciepłowni węglowej stała się konieczna ze względu na nowe zaostrzone wymogi dotyczące emisji przemysłowych określonych w tzw. Dyrektywie IED (wejdą w życie z początkiem 2023 roku). Polega ona przede wszystkim na budowie instalacji redukujących emisję tlenków azotu i oczyszczających spaliny z pyłów i tlenków siarki.  

– Uzyskamy możliwość ograniczenia ilości zanieczyszczeń w emitowanych do atmosfery spalinach – będzie to w porównaniu ze stanem obecnym mniej o ok. 50 proc. tlenków azotu, o 80 proc. pyłu i o 70 proc. tlenków siarki. Nastąpi znaczne zmniejszenie emisji związanej z wytwarzaniem ciepła na potrzeby Olsztyna – wyjaśnia Jarosław Kosin, dyrektor ds. technicznych MPEC.

Wyburzenie komina jest częścią projektu modernizacji Ciepłowni Kortowo.  Projekt zakłada realizację głównego celu programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”, dofinansowanego środkami pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wyburzony komin został już zastąpiony nowym – 70-metrowym.